Kart over Europa
Kart over land i Europa.
Kart over Europa
Av /Kartverket.

Europa er en verdensdel som grenser mot Atlanterhavet i vest.

Europa har ingen klar grense mot Asia. Det vanligste er å si at grensen går langs Uralfjellene i Russland. Tyrkia og Russland ligger i både Asia og Europa.

Europa er omtrent ti millioner kvadratkilometer (km²) i størrelse.

Med en befolkning på mer enn 700 millioner er Europa verdens tredje mest folkerike verdensdel etter Asia og Afrika. Europas største land er Russland. Monaco er det minste landet, utenom Vatikanstaten.

Verdensdelen består av 45 land. 12 land er monarkier, de andre er republikker.

27 land i Europa er medlemmer av EU (Den europeiske union). 30 europeiske land er medlemmer av NATO i tillegg til Canada og USA.

Land i Europa

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør