Faktaboks

San Marino
Hovedstad
San Marino
Innbyggertall
34 800
Størrelse
60 km²
Statsform
republikk
Statsoverhode
Skifter hvert halvår
Språk
italiensk
Nasjonaldag
3. september
Valuta
euro
Flagg
plassering av San Marino på jordkloden. Kart
San Marino (mørkegrønt) ligger i Europa (lysegrønt).
Kart
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

San Marino er et lite land som ligger i Europa. Landet har grense til Italia på alle kanter. Hovedstaden heter også San Marino.

Natur og klima

Plassering av San Marino med naboland rundt, kart.
San Marino og naboland
Kart
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

San Marino er Europas tredje minste land. Det er flere lave fjell og åser i landet. Den høyeste toppen heter Monte Titano og ligger 750 meter over havet.

Rundt fjellene er det områder med skog. Det er også flere elver som renner fra fjellene og noen beskyttede naturreservater i landet.

Nasjonaldyret er hest. I tillegg lever blant annet piggsvin, rev, grevling, mår, hare og mange forskjellige fuglearter i landet.

Somrene i San Marino er varme og tørre, mens det kan komme snø om vinteren.

Folk og kultur

San Marino er Europas nest minste land målt etter antall innbyggere. Befolkningen i landet kalles sanmarinere. Rundt ti prosent av befolkningen er statsborgere i Italia.

Nesten alle menneskene i landet bor i byer og tettsteder. Italiensk er offisielt språk. Kristendom er den største religionen. De fleste er katolikker.

Grunnskolen er gratis, og alle barn må gå på skole fra de er 6 til de er 16 år. Det finnes ett universitet i landet.

Fotball og volleyball er populære idretter blant barn og ungdom.

Politikk og økonomi

San Marino er en demokratisk republikk. Landet regnes som verdens eldste republikk. San Marino har to statsoverhoder som velges for et halvt år av gangen. Statsoverhodene kalles kapteinsregenter, som også leder regjeringen.

San Marino samarbeider med Italia om blant annet økonomi og det militære. San Marino regnes som den eldste republikken i verden.

Mange mennesker i San Marino jobber med turisme, finans og helse. Landet tjener penger blant annet på turisme og på å selge klær og keramikk til andre land.

San Marino er medlem av blant annet FN og Europarådet.

Historie

San Marino ble grunnlagt av en kristen menighet på begynnelsen av 300-tallet. Etter hvert utviklet området seg til en liten landsby.

San Marino fikk sin første grunnlov i 1599. I 1631 godkjente paven at landet fikk være selvstendig. I 1862 lagde San Marino og Italia en avtale om at Italia skulle beskytte landet militært.

Etter at fascistene tok makten i Italia i 1922, fikk også San Marino et fascistisk styre. Etter andre verdenskrig hadde landet i flere år en regjering ledet av et kommunistisk parti.

San Marino har i dag lav arbeidsledighet og er blant de landene i verden med høyest inntekt. Landet har også et godt helsevesen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør