Bildet viser formelen for areal til kvadrat, rektangel, trekant, sylinder, sirkel, ellipse. rombe, parallellogram og trapes.

Formler for areal til noen figurer. Bokstavene og tallene under hver figur sier hva som skal ganges for å få vite arealet. For eksempel betyr \(a^2 \) at a skal ganges med a for å finne arealet av et kvadrat. ab betyr at a skal ganges med b for å finne arealet av et rektangel.

Av /Store norske leksikon .

Areal er det man bruker i matematikken for å måle hvor stor en flate er. Arealet kalles også for flateinnholdet.

Areal måles i enheter som kvadratmeter, mål og dekar.

For å regne ut flateinnholdet av noe, må man vite hvor store ulike deler av figuren er. For eksempel, for å regne ut arealet til et rektangel må vi vite bredden og lengden. Arealet er da lik bredden ganget med lengden.

For å regne ut arealet for eksempel av et hus, bruker man enheten kvadratmeter. Hvis huset er syv meter langt og fire meter bredt, er arealet av huset 28 kvadratmeter 28: \(a^2 \).

For å regne ut arealet av tomter og landeiendommer, bruker man gjerne enheten dekar (daa). Det heter også et mål. Et dekar er tusen kvadratmeter.

Store områder måles i enheten hektar. Et hektar er ti mål, det vil si ti tusen kvadratmeter.

Veldig store arealer, for eksempel innsjøer, øyer eller hele land, måles i kvadratkilometer (km2). Det er et areal som er én kilometer ganger én kilometer.

En kvadratkilometer er lik én million kvadratmeter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet