Foto
Kong Frederik 10. ble monark i Danmark 14. januar 2024. Han skulle uansett overta når moren hans, dronning Margrethe 2., døde. Men hun bestemte seg for å slutte som monark mens hun fortsatt levde. Det heter å abdisere. Da Margrethe abdiserte, ble Frederik konge, og sønnen hans Christian (til venstre på bildet), ble kronprins.
Frederik 10. blir konge av Danmark
Av /NTB.
Portrett av Haakon Magnus i uniform med mange medaljer på brystet, et rødt ordensbånd skrått over skulderen og brystet.
Kronprins Haakon Magnus er tronarving i Norge.
Foto av Haakon Magnus
Av /Det kongelige hoff.

Et monarki er et land som har for eksempel konge, dronning eller fyrste som øverste leder. Denne personen kalles en monark.

Norge er et monarki, og kong Harald 5. er monark i landet.

Konger og andre monarker er som regel ikke valgt av innbyggerne i landet. Monarker arver tittelen av faren eller moren sin. Når ei dronning dør, blir som oftest det eldste barnet hennes den nye kongen eller dronninga i landet.

Ulike typer monarki

I noen monarkier er det monarken som bestemmer hvordan landet skal styres. Hen kan for eksempel bestemme hvilke lover landet skal ha. I andre monarkier har monarken mye mindre makt.

I Norge bestemmer monarken nesten ingenting. Det er politikerneStortinget og i regjeringen som styrer landet.

Monarkiet i Norge

I Norge er monarkens viktigste oppgave å representere landet. Det betyr at hen er til stede under ulike viktige arrangementer både i Norge og i utlandet. Monarken besøker også ledere i andre land, eller hen tar imot besøk på Slottet. Alt dette gjør hen for å vise fram Norge, og for å holde på vennskap og avtaler med andre land.

Hver fredag har monarken møte med statsministeren og regjeringen på Slottet. Her får hen høre om de sakene som regjeringen jobber med. Regjeringen har også med seg lover som Stortinget har laget. Disse lovene må monarken skrive under på.

Kongefamilien i Norge

Kong Harald er Norges konge fordi han har arvet denne tittelen fra faren sin, kong Olav 5. Dronning Sonja er dronning fordi hun er gift med kongen.

Når kong Harald dør, vil kronprins Haakon bli Norges nye konge. Han er tronarving. Før hadde den eldste sønnen til monarken førsterett på tronen, selv om han hadde eldre søstre. Dette ble endret i 1990. Nå er det monarkens eldste barn som tar over, uavhengig av kjønn. Derfor kan kronprins Haakons eldste barn, prinsesse Ingrid Alexandra, en gang bli Norges dronning.

Monarkier andre steder i verden

I 2023 var 42 land i verden monarkier. Tolv av disse ligger i Europa. De fleste monarkiene har konge eller dronning. Andre typer monarker er:

  • fyrste
  • keiser
  • storhertug
  • sultan

Disse landene er eksempler på monarkier:

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge