Faktaboks

EU

Den europeiske union

EUs flagg

Flagget til EU består av tolv gule stjerner i sirkel på blå bakgrunn. Flagget blir brukt av både EU og Europarådet i 1955.

EUs flagg
Den europeiske union.
Lisens: fri

EU er en forkortelse for Den europeiske union. EU består av 27 land i Europa som samarbeider om blant annet handel, miljø og innvandring. Land som er medlemmer i EU kalles EU-land.

Landene som er medlemmer har gitt fra seg litt makt til EU. Derfor kan EU lage lover og regler som gjelder for alle medlemmene. Målet med EU er at landene skal samarbeide fredelig om saker som har med alle landene å gjøre.

I medlemslandene bor det til sammen rundt 450 millioner mennesker. Folk fra alle medlemslandene er med og styrer EU.

Medlemsland

Mynter og sedler
Euro er valutaen i EU. 1 euro er delt inn i 100 cent.
Fotografi
Av .

De 27 medlemslandene i EU er:

Bakgrunn

I 1957 begynte seks europeiske land å samarbeide om handel med kull og stål. Etter hvert ble flere land med, og samarbeidet ble utvidet til mange andre områder.

Organisering

Medlemmene har laget avtaler for hvordan EU skal organiseres og styres. EU har en egen domstol som avgjør om landene har fulgt EU-reglene. Folkevalgte fra alle EU-land sitter i Europaparlamentet, som har møter både i Strasbourg i Frankrike og i Brussel, hovedstaden i Belgia.

Felles marked

Ett av målene med EU er at det skal bli enklere å drive med handel mellom landene. Utenom EU er det vanlig at land tar betaling når varer krysser grensen inn i landet. Denne betalingen kalles toll. I de landene som er medlemmer i EU trenger ikke de som kjøper og selger varer å betale toll for varer som sendes fra et land til et annet.

Innbyggerne i EU-landene kan bo og jobbe eller studere i hvilket EU-land de vil, uten å søke om tillatelse. De fleste landene i EU betaler med samme valuta, euro.

Norge og EU

En stor sal med steingulv og stolrader med publikum på hver side av en midtgang. I enden av midtgangen omtrent midt i salen, og foran publikum sitter fire mennesker på store stoler med blå rygg. Publikum sitter vendt mot et podium med en talerstol med Nobel-medaljongen som pynt, hvor det står en person. Rommet er pyntet med blomster i gult, oransje og rødt. Foto
EU-president Herman Van Rompuy på talerstolen i Oslo rådhus 10. desember 2012, under utdelingen av Nobels fredspris til EU. EU fikk prisen for å ha bidratt til fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.
Av /WireImage/Getty Images.

Norge er ikke medlem av EU, men samarbeider med EU gjennom forskjellige avtaler. De viktigste er Schengensamarbeidet og EØS-avtalen. Som en del av EØS-avtalen må Norge gjøre mange EU-regler om til norske lover. EØS-avtalen gjelder ikke for toll, landbruk og fiskeri.

Nobels fredspris

I 2012 fikk EU Nobels fredspris. Nobelkomiteen ga prisen til EU fordi EU bidrar til fred mellom landene i Europa.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør