Foto
I veldig mange idretter representerer utøverne Storbritannia i internasjonale konkurranser. Men i fotball har hvert av landene Storbritannia består av sitt eget landslag. Bildet er fra en fotballkamp mellom Skottland og England i 2023. En i publikum holder Skottlands blå og hvite flagg.
Skotske fotballfans på kamp
Av /NTB.

Land brukes ofte om det samme som en stat. Land kan også brukes om store eller små områder som har grenser mot andre land.

Ordene stat, land og nasjon brukes om hverandre. Noen ganger betyr de det samme, men ikke alltid. Veldig ofte bruker man ordet land om en stat, men ikke alle land regnes som stater.

Område eller stat

Et land kan ha kulturelle grenser der det meste av befolkningen tilhører en bestemt folkegruppe eller en nasjon. Det kan også være skilt fra andre land på grunn av politiske avgjørelser, befolkningens oppfatning eller internasjonale avtaler.

Noen stater består av flere land. Staten Storbritannia består av landene England, Skottland, Wales og Nord-Irland. I Danmark er det vanlig å kalle de selvstyrte områdene Færøyene og Grønland for egne land, selv om de ikke er egne stater. I USA er dette omvendt. Der blir hele USA kalt ett land med flere delstater.

Jordoverflate

I tillegg brukes ordet om landoverflaten på jorda, der det ikke er hav eller annet vann, som innsjøer og elver. Land kan være dekket av skog, ørken, fjell eller is.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge