Kart over arabisk

Land der arabisk er offisielt språk er tegnet med rødt. Land der arabisk er offisielt språk sammen med et annet språk, er tegnet oransje.

Kart over arabisk
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Arabisk er et språk. Det er morsmålet til ca. 350 millioner mennesker. Det er et av de mest brukte språkene i verden.

Klassisk arabisk er det religiøse språket for muslimer over hele verden. Det er andrespråket til ca. 50 millioner mennesker.

Arabisk er et av seks offisielle språk i FN.

Utbredelse

Arabisk er eneste offisielle språk i flere land:

I tillegg er arabisk et offisielt språk ved siden av andre språk i Marokko, Djibouti, Tsjad, Eritrea, Irak, Somalia og Sudan.

Særtrekk

Foto av bokomslag, Harry Potter.

Harry Potter og de vises stein på arabisk.

Foto av bokomslag, Harry Potter.
Av /Amazon.
Lisens: PD

Det arabiske alfabetet har 28 tegn. Tegnene blir skrevet fra høyre til venstre.

Skrifttegnene står for konsonantene i språket. Det finnes tre tegn som også kan representere tre lange vokaler . Tegn for de tre korte vokalene a , i , u kan legges til over eller under konsonantene. Men det blir hovedsakelig bare brukt i Koranen og noen få andre hellige bøker.

For eksempel kan Muhammed, som heter Muḥammad på arabisk, skrives bare med konsonanter: محمّد — eller med vokaler i tillegg: مُحَمَّد.

Arabisk er kjent for å være et språk med mange ord. Det er blant annet fordi man har vernet om skriftspråket. Ordene fra den tidlige litteraturen blir fortsatt tatt vare på.

Dialekter

Arabiske dialekter blir delt inn i to hovedgrupper:

  • Vest-arabiske dialekter, fra midt i Libya og vestover i Nord-Afrika
  • Øst-arabiske dialekter, i deler av Libya, Egypt, Sudan og de arabiske statene i Midtøsten

Historie

Fram til 600-tallet ble arameisk brukt som skriftspråk blant araberne. Arameisk er et språk som likner hebraisk.

Det er to hovedgrunner til at arabisk fikk et eget skriftspråk på 600-tallet:

  • Det var mye handel på den arabiske halvøya
  • Islam ble en viktig arabisk religion

Etter muslimsk tradisjon åpenbarte Gud den hellige boka Koranen til Muhammed mellom årene 610 og 632. Koranen var på klassisk arabisk. Dette er grunnlaget for moderne skriftlig arabisk.

Fra slutten av 600-tallet ble arabisk spredt med islam utover et stort område. Det arabiske imperiet strakk seg fra Spania til Persia. Hvordan man snakket arabisk i dette store området, endret seg i forskjellige retninger. Slik oppsto moderne arabiske dialekter.

Mens de arabiske talespråkene utviklet seg, ble skriftspråket bevart nesten uendret opp gjennom hundrevis av år. Det er ganske forskjellig fra hvordan folk snakker. Barn som snakker arabisk i dag, lærer klassisk arabisk nesten som et fremmedspråk på skolen.

Arabisk er det offisielle skriftspråket i alle land der man snakker arabisk, bortsett fra på Malta. Malta har et eget språk som kommer fra arabisk og som blir skrevet med det latinske alfabetet.

Arabisk tilhører den semittiske grenen av den afroasiatiske språkfamilien.

Norske ord fra arabisk

I middelalderen var arabisk sterkt til stede i Europa. Den arabiske kulturen hadde kommet langt i naturvitenskap og filosofi. Mange nye ord kom inn i europeiske språk på denne tiden. Eksempler på det er:

  • admiral kommer fra amīr al-baḥr, امير البحر, som betyr 'hav-kommandør'
  • alkohol kommer fra al-kuḥūl, ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ , som betyr 'alkohol'

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo