Trykket viser en skikkelse helt dekket i hvitt som sitter på en kamel. Bak ham er det to andre menn på hver sin kamel. Nederst og øverst på bildet er det arabiske skrifttegn.

Muhammed på vei til den hellige byen Mekka. I mange islamske trosretninger er det forbud mot bilder av dyr og mennesker. Den store respekten for profeten Muhammed har ført til ekstra strenge forbud mot å lage bilder av ham. Derfor er ansiktet og kroppen hans dekket av et hvitt stoff.

Trykk av Muhammed
Av .

Muhammed var en religiøs leder som grunnla islam. Han er den siste og viktigste profeten i islam.

Muhammed var også en stor politiker, en dommer og en hærleder. Da han døde, hersket han over nesten hele den arabiske halvøya.

Ifølge islam er alt som står i Koranen åpenbaringer sendt fra Gud til Muhammed. Det betyr at Gud snakket til menneskene gjennom Muhammed.

Bakgrunn

Muhammed ble født i Mekka, som er en by i det landet som i dag heter Saudi-Arabia. Foreldrene døde tidlig, og han vokste opp hos onkelen sin. Han var gift med Khadija og fikk datteren Fatima.

Det var mye fattigdom rundt ham i Mekka. De arabiske folkene hadde forskjellig religiøs tro og tilbad forskjellige guder.

Liv

Ifølge islamsk tradisjon fikk Muhammed kall om å være profet da han var 40 år gammel. En profet er et menneske som får et budskap fra Gud som hen skal dele med andre.

Muhammed sa at menneskene måtte underkaste seg bare én Gud, og leve et godt liv etter islamske regler. Dette likte ikke folk i Mekka.

I år 622 flyttet Muhammed og muslimene til Medina. Her ble han en politisk og religiøs leder med mange tilhengere. Dette er starten på tidsregningen til muslimene.

Muhammed bodde i Medina fram til han døde i år 632.

Åpenbaringer

Ifølge islam fikk Muhammed de første åpenbaringene en natt da han var i en hule i fjellet.

Da så han engelen Gabriel komme. I Koranen heter Gabriel Jibril. Han sa at Muhammed var sendebudet til Gud. Kort tid etter viste Gabriel seg for ham igjen.

To år senere kom Gabriel til Muhammed for tredje gang. Da var han blitt trygg og sikker på det Gabriel sa: Han var den nye profeten. Han skulle hjelpe araberne til den ene, allmektige Gud: Allah.

Profeten

Når muslimer sier «profeten», mener de Muhammed. De som tror, sier gjerne «fred være med ham» etter at de har sagt navnet hans.

Ifølge islam var Muhammed et menneske som var sendebudet til Gud. Han var også et forbilde for andre. Muhammed viste folk hvordan de kunne leve et godt og riktig liv etter islamske lover.

Troende muslimer har stor respekt for profeten Muhammed. Derfor vil mange ikke tegne eller male bilder av ham. Det er også forbudt å snakke stygt om ham, eller gjøre narr av ham.

Betydning

Fordi han grunnla en stor religion, har Muhammed hatt stor betydning. Det var han som samlet araberne i én religion. Muslimene har gjennom historien diskutert mye om de forskjellige lovene og reglene, men mange gjelder fremdeles i dag.

Flere av høytidene muslimene feirer er knyttet til hendelser i Muhammeds liv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo