Fotografi av menn som sitter på gulvet med bena i kors og leser i hver sin bok. De fleste er barbent. Gulvet er dekket av et rødt, mønstret teppe. Ved siden av mennene er det et stort metallmøbel med flere bokhyller i.- Det står bøker i hyllene.
Muslimer i Indonesia leser i Koranen.
Foto av muslimer i bønn.
Lisens: CC BY SA 3.0
Fotografi av mennesker som går i ring rundt en svart, terningformet bygning. Bygningen er dekorert med gullfarget mønster, den har to tårn, og det ser ut som det er en åpning på siden. Mennene på bildet har hvite klær, og kvinnene har svarte. Noen har paraplyer for å beskytte seg mot sola.
Pilegrimer i den hellige byen Mekka. Den svarte firkanten i midten er den hellige steinen Kaba.
Fot av Kaba i Mekka.
Av /Shutterstock.

Islam er den nest største religionen i verden. Tilhengere av islam blir kalt muslimer. Det finnes ca. 1,7 milliarder muslimer. Islam ble til i Midtøsten på 600-tallet evt.

Islam kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam.

Felles for alle muslimer er at de tror at det finnes én gud, Allah.

Lære

Ordet islam betyr å underkaste seg eller overgi seg til Guds vilje. Å underkaste seg eller overgi seg til Gud vil si å prøve å leve et godt liv gjennom å følge det Gud vil. De viktigste verdiene og reglene som skal styre dette livet finner muslimene i den hellige boka Koranen. Dette kalles sharia.

Det viktigste i læren i islam er:

  • Gud (Allah) er den eneste guden
  • Koranen er Guds ord
  • Muhammed er den viktigste profeten og grunnleggeren av islam

Muslimene tror at alle mennesker er skapt av Gud, og at han vet hva som er best for dem. Målet er å komme til paradis.

Religiøst liv

Mange hovedregler for et godt religiøst liv står skrevet i Koranen. Detaljene må ofte tolkes blant annet ut fra teksten. Derfor er det forskjellig hvordan reglene følges i forskjellige deler av verden, i ulike kulturer og fra menneske til menneske.

De religiøse pliktene i islam blir kalt de fem søylene. De sier blant annet noe om bønn, om faste og om pilegrimsferd.

Ting som er forbudt i islam heter haram. Det er for eksempel haram å spise kjøtt fra gris eller å drikke alkohol.

Det motsatte av haram er halal. Man bruker ordet halal blant annet om mat og drikke som er tillatt etter reglene i Koranen.

Hver uke samler muslimer seg til fredagsbønn i moskéen. Den som leder bønnen kalles imam.

Moské

Fotografi av en lyseblå moské med to tårn. Den er dekket av mosaikk, og den har en kuppel på taket. Den ligger ved en gate mellom to hus som ser ut som bygårder med leiligheter.

Moské i Åkebergveien i Oslo. Dette var den første moskéen i Norge som ble bygget som moské fra grunnen av. Mange andre moskéer i Norge er i vanlige bygninger, som tidligere skoler eller trehus.

Foto av moskéen i Åkebergveien i Oslo.
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Moskéen er muslimenes gudshus. Det finnes mange ulike moskéer, men alle er vendt mot byen Mekka. Mekka ligger i det landet som i dag heter Saudi-Arabia og er den hellige byen til muslimene.

Moskéen er et sted der de troende møtes til bønn. Den er også skole, bibliotek og kulturhus.

Kalligrafi

Ifølge islam er Koranen en kopi av en bok som finnes i himmelen. Derfor blir denne boka behandlet med stor respekt. Muslimer har tradisjon for å skrive tekster med vakkert utformede bokstaver. Den typen skrift heter kalligrafi.

Moskéene er ofte pyntet med kalligrafi eller med geometriske mønstre, og det er ingen bilder eller statuer av mennesker eller dyr der.

Utbredelse

Islam er den mest vanlige religionen i Midtøsten og nord i Afrika. Det er også mange muslimer i Asia. I Afrika er islam og kristendom omtrent like store. I Europa er det den nest største religionen.

Islam i Norge

I Norge bor det over 200 000 muslimer. De første kom som innvandrere fra muslimske land på 1970-tallet.

De fleste muslimene i Norge tilhører en retning som heter sunniislam. Det er den største retningen i islam. Den nest største er sjiaislam.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo