Fotografi av en rekke bøker med arabiske skrifttegn på. Bøkene er svarte og dekket med mønster i rødt og gull.

Hadithene er skrevet ned i samlinger. Hadith er i islamsk tradisjon en kort fortelling om profeten Muhammeds ord og handlinger. Hadith er en spesifikk sjanger, og det finnes fortellinger om profeten som ikke er hadither.

Foto av boksamling.
Lisens: Gnu FDL

Det er én hellig skrift i islam: Koranen. I tillegg regnes også hadith som veldig viktig. Hadith er i islamsk tradisjon en kort fortelling om profeten Muhammeds ord og handlinger.

Hadither oppfattes som hellige og nesten like viktige som Koranen. I Koranen og hadithene finner man de verdiene og reglene som til sammen utgjør sharia.

Koranen

Koranen er den viktigste hellige skriften i islam. Dette er den åpenbaringen muslimer mener at Muhammed fikk fra Gud.

Koranen forteller om Guds vilje for menneskene. Å lese tekster fra Koranen er en del av de daglige bønnene og andre religiøse ritualer for muslimer. De fleste muslimer lærer noen korte deler av Koranen utenat, og noen lærer seg hele teksten.

Det er viktig å behandle selve boken med respekt, og noen ganger står Koranen på et stativ når man leser i den, for at boka ikke skal røre bakken. Man vasker seg på en spesiell måte før man rører Koranen. I dag er det også mange som leser Koranen på nettbrett eller mobiltelefoner.

Det er vanlig å bruke kalligrafi for å skrive Koranen vakkert. Kalligrafi er en skriftkunst, slik at selve teksten er som et kunstverk.

Innholdet i Koranen

Koranen er bygd opp av 114 kapitler som kalles surer, og kapitlene består av vers, eller ayaer. Teksten har et poetisk språk. Det vil si at den inneholder både metaforer og symboler, rim og rytme.

I Koranen står det mange fortellinger. Det er beskrivelser av menneskene, verden og alt som er i den. Det finnes også regler som gjelder hele livet.

Ifølge islam er det som står i Koranen ordene til Gud, ikke ord som Muhammed tenkte ut selv. I islam er Koranen en kopi av en bok som alltid har vært hos Gud.

Koranen er på arabisk, men den har blitt oversatt til mange andre språk, for at folk skal kunne forstå det de leser. Det er bare den arabiske versjonen som regnes som Guds ord og den ekte Koranen.

Hadith

Hadith er historier om profeten Muhammed, hva han sa og hvordan han levde. Hadithene ble først fortalt muntlig, og etter hvert ble de skrevet ned.

Hadithene blir sett på som viktige kilder for visdom, god moral og religiøse regler.

Sharia

Sharia består av verdier og regler og omtales noen ganger som en lov. Koranen og hadith er grunnlaget for sharia.

Sharia beskriver mange forskjellige regler for hvordan man bør leve, for eksempel hvordan man skal be og utføre andre religiøse ritualer. Den beskriver også hva man kan spise, hvordan man skal kjøpe og selge, og hvilke regler som gjelder for giftermål og familie.

I media blir sharia-lover ofte beskrevet som måter å straffe på. De fleste muslimer mener det først og fremst er viktig at samfunnet må være rettferdig. For eksempel hvis ingen er fattige, skal ikke noen trenge å stjele. Straffene blir for de som stjeler likevel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo