En bok hvor det står Koranen utenpå.

I islam regnes Koranen som en samling åpenbaringer sendt fra Gud til profeten Muhammed.

Foto av Koranen

En åpenbaring i religion er når noen opplever at en gud kommer med et budskap til menneskene. Det kan dreie seg om både lover og leveregler.

I kristendommen, jødedommen, islam og flere andre religioner kalles de som kommer med åpenbaringer for profeter. De ser på det som gudens vilje at de skal fortelle andre om hva guddommen ønsker. Moses og Muhammed er eksempler på slik profeter.

Budskapene profetene kommer med blir som oftest skrevet ned. Tekstene blir sett på som hellige bøker. De regnes som åpenbaringstekster.

For eksempel regnes Koranen i Islam som samling åpenbaringer fra Gud (Allah).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker