Det er mellom 6000 og 7000 språk i verda. Grunnen til at ein ikkje heilt kan seie nøyaktig kor mange det er, er fordi det er vanskeleg å skilje mellom kva som er språk og kva som er dialektar.