Fremmedspråk er et felles ord for språk som ikke er en persons morsmål. Det er et språk man som oftest ikke snakker til daglig, men som man lærer etter morsmålet, ofte på skolen.

For dem som har norsk som morsmål, er engelsk det første fremmedspråket man lærer. Engelsk er også det vanligste fremmedspråket i verden. Andre vanlige fremmedspråk i norsk skole er tysk, fransk og spansk.

For mange som har samisk som morsmål, er norsk det første fremmedspråket de lærer i skolen. Noen steder i Norge kan de med norsk som morsmål også ha samisk som fremmedspråk.

Noen har to morsmål, fordi de vokser opp i en familie der det snakkes to språk, for eksempel slik at mor snakker norsk, og far snakker samisk, urdu eller engelsk. Da blir det første fremmedspråket det tredje språket man lærer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo