Faktaboks

FN

Forente Nasjoner

FNs logo er en jordklode med alle kontinentene, og en krans med blader rundt.

.
Lisens: fri

FN er en organisasjon der nesten alle statene i verden er medlem. FNs viktigste jobb er å sikre fred og sikkerhet i verden. Hovedkontoret til FN ligger i New York i USA.

I dag er 193 stater medlem av FN.

FN ble grunnlagt 24. oktober 1945. Andre verdenskrig var nettopp ferdig og man ville lage avtaler mellom landene i verden for å unngå flere kriger i framtiden. Hvert år markeres 24. oktober som FN-dagen over hele verden.

FNs mål

FNs mål står i avtalen om FN, som kalles FN-pakten:

  • FNs viktigste mål er å sikre fred og sikkerhet i verden.
  • FN jobber for å løse verdens største problemer, for eksempel fattigdom, sult, klimaendringer og skader på natur og miljø. FN hjelper mennesker som flykter fra krig.
  • FN jobber for alle menneskers rettigheter og frihet, uansett hvilket kjønn, språk eller religion de har.

Alle medlemmene av FN har skrevet under på FN-pakten.

Ulike deler av FN

FN er delt opp i mange forskjellige deler.

Hver høst møtes statene i FN fra september til desember for å diskutere løsninger på verdens problemer. Dette kalles Generalforsamlingen. Der diskuterer de hvordan man kan løse problemene i verden, for eksempel krig og fattigdom.

Den øverste lederen for FNs arbeid kalles generalsekretæren. Fra 2017 har António Guterres fra Portugal vært generalsekretær i FN.

FN har en domstol som dømmer i saker mellom land som er uenige. Domstolen kalles FNs internasjonale domstol. Den er i Haag i Nederland.

I tillegg finnes det mange deler av FN som jobber med hver sin bestemte oppgave. Det er for eksempel deler av FN som jobber med:

  • helse
  • barn
  • handel
  • klimaendringer
  • kultur

Sikkerhetsrådet

I FN er det et råd som har ansvaret for arbeidet med fred og sikkerhet. Det kalles Sikkerhetsrådet.

Alle statene i FN må følge det Sikkerhetsrådet sier. I mange saker har Sikkerhetsrådet fått slutt på uenigheter og krig. Når sikkerhetsrådet setter i gang ting for å stoppe krig, for eksempel sende soldater til et område med hvor det er konflikt, kalles det fredsbevarende operasjoner.

FN har ikke egne soldater, så medlems-landene sender soldater når FN skal passe på at det ikke blir krig et sted.

Norge og FN

For et lite land som Norge betyr det mye at store land følger regler som gjelder for alle land i verden. FN lager slike regler, som kalles folkerett.

Norge var ett av de 51 landene som grunnla FN i 1945. FN er veldig viktig for Norge, og Norge støtter FNs arbeid med både penger og folk.

Folk fra Norge har forskjellige jobber i FN. Den første generalsekretæren var norsk og het Trygve Lie. Han hadde jobben fra 1946 til 1952.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør