Andrespråk er det språket man lærer etter å ha lært morsmålet sitt.

Morsmålet er det første språket man lærer som barn. Det kalles også førstespråk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo