Språkfamilie er en gruppe av språk som har utviklet fra ett enkelt språk som ble snakket en gang i fortiden, og som ingen lenger snakker. Et fortidig språk som en gruppe av språk har utviklet seg fra, kalles et grunnspråk.

At to mennesker er i slekt med hverandre, betyr at de har samme foreldre, besteforeldre, oldeforeldre eller slekninger enda lenger tilbake. På samme måten er det med språk. Man sier at norsk og engelsk er i slekt, fordi begge har utviklet seg fra grunnspråket urgermansk.

Et eksempel på en språkfamilie er den indoeuropeiske. Norsk, engelsk og tysk er indoeuropeiske språk. Den indoeuropeiske språkfamilien er den mest utbredte språkfamilien i verden, og rundt 40 prosent av alle mennesker i verden snakker indoeuropeiske språk. Et annet eksempel er den uralske språkfamilien. Finsk og samisk hører til denne familien.

Hver språkfamilie har flere mindre grupper av språk. Disse kalles grener. For eksempel er norsk en del av den germanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Andre germanske språk er for eksempel dansk, svensk, engelsk, tysk og nederlandsk. Fransk, italiensk og spansk er en del av den romanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien.

De ti samiske språkene, som har utviklet seg fra grunnspråket ursamisk, er en egen samisk gren av den uralske språkfamilien.

De største språkfamiliene

  • austronesiske språk: 1258 ulike språk
  • niger-kongospråk: 1542 språk
  • austroasiatiske språk: 167 språk
  • nilo-saharaspråk: 207 språk
  • afroasiatiske språk: 377 språk
  • australske språk: 380 språk
  • indoeuropeiske språk: 445 språk

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo