Vokal er ein type lyd i talespråket. Det finst to typer språklydar. Den andre er konsonant.

På norsk er det nivokaler: a, e, i, o, u, y, æ, ø og å. Dette er språklydar som ein kan «synge» med open munn.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo