Konsonant er ein type lyd i talespråket. Det finst to typer språklydar. Den andre er vokal.

Som regel blir konsonantane uttalte med ei sterkare innsnevring i munnen eller halsen enn vokalane.

På norsk har ein mellom anna konsonantane b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t og v. Nokre norske konsonantar skriv ein med fleire bokstavar, for eksempel kj, sj, skj og ng, som i kjøpe, sjø, skjegg og seng. Bokstavane c, q, w, x og z, som ein berre brukar i framandord, står også for konsonantar.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo