Foto av tekst.
På arket til venstre står det «hallo» på engelsk (øverst) og hindi (nederst). Hindi er et av de mest brukte språkene i verden. Det blir skrevet med et alfabet som heter devanagari.
På bildet til høyre står det «hallo» på engelsk og arabisk. Arabisk har et eget alfabet, og teksten blir skrevet fra høyre til venstre.
Foto av tekst.
Av .

Språk er noe man bruker når man snakker eller skriver for å bli forstått. Det finnes også tegnspråk, hvor man bruker hendene for å snakke.

Det er mange forskjellige språk i verden, og alle har ulike regler. Reglene kalles språkets grammatikk.

Vitenskapen om språk kalles språkvitenskap, eller lingvistikk.

Språk i verden

Foto av latin.
Latin er et språk som ikke blir brukt lenger. Men man kan fortsatt lære å lese det på skoler og universitet. Opprinnelig var latin språket til de som bodde i og rundt Roma i Italia.
Foto av latin.
Av .

Det finnes mellom 6000 og 7500 språk i verden. Noen steder er det vanskelig å si hva som er egne språk. Det er fordi det av og til er vanskelig å si om noen snakker dialekter av samme språk eller dialekter av to forskjellige språk. Det er av og til vanskelig å si om noe er et eget språk eller en dialekt. Derfor finnes det ikke noe mer nøyaktig tall.

Noen språk blir nesten ikke brukt lenger, og holder på å dø ut. Dette gjelder blant annet en del språk blant urfolk i Amerika. Etruskisk er et utdødd språk, det døde ut for lenge siden.

Forskere tror at halvparten av alle språkene i verden kommer til å forsvinne i løpet av 30 år. Det er fordi det blir vanligere å bruke de største språkene, og fordi det er veldig få som snakker de minste språkene. Norge er for eksempel et ganske lite land med fem millioner innbyggere, men norsk er likevel blant de 200 største språkene i verden. Til sammenligning er det kanskje én person som snakker språket akkala-samisk, og dette språket er et av de minste i verden.

De vanligste språkene

Nesten halvparten av alle mennesker på Jorda bruker et av de fem vanligste språkene i verden. Disse språkene er:

Språk og dialekt

Alle språk kan snakkes på ulike måter. Hvis måten å snakke på er typisk for et bestemt område, kalles det dialekt. Forskjellige dialekter kan ha ulike ord for det samme. For eksempel er det vanlig å si melk i Bærum, mens det er vanlig å si mjelk på Voss.

Man kan snakke en dialekt av et språk, men det er av og til vanskelig å bestemme om to personer snakker dialekter av samme språk eller av forskjellige språk.

  • Norsk og svensk er for eksempel veldig like språk, og det er lett for norske og svenske å forstå hverandre. Man kunne godt sagt at norsk og svensk er dialekter av skandinavisk, men nesten alle er enige om at det er to språk.
  • Veldig mange er enige om at arabisk er ett språk, selv om to personer som snakker arabisk fra land som ligger langt fra hverandre, ikke forstår hva den andre sier.

Sosiolekt

Skjermbilde av programmeringsspråk. Et eksempel på hvordan det ser ut:
𝚊𝚕𝚍𝚎𝚛 = 𝟽𝚒𝚏(𝚊𝚕𝚍𝚎𝚛 >= 𝟷𝟾):𝚙𝚛𝚒𝚗𝚝("𝙳𝚞 𝚎𝚛 𝚟𝚘𝚔𝚜𝚎𝚗")𝚎𝚕𝚜𝚎:𝚙𝚛𝚒𝚗𝚝("𝙳𝚞 𝚎𝚛 𝚋𝚊𝚛𝚗")
Når man programmerer, bruker man helt egne språk som datamaskiner kan lese.
Foto av programmeringsspråk.
Av .

Ungdom og eldre kan snakke litt ulikt, selv om de har samme språk og dialekt. Dette kalles sosiolekt.

Ulike sosiolekter kan ha med alder å gjøre, hvor mye penger man har, hva slags jobb man har eller hva slags gruppe man hører til. For eksempel kan ungdommer si at noe er lol, mens besteforeldre nok ikke gjør det.

Naturlig språk

Språk som mennesker snakker, kalles naturlig språk. Det finnes også språk som er funnet opp, som esperanto.

Når man programmerer, bruker man et eget språk for det.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo