En mann i hvit drakt og med en hvit kalott på hodet holder hendene på et lite barn som løftes mot ham.

Fra 2013 er det argentinske pave Frans (også kalt Francis eller Franciscus) som er overhode for alle katolikker i verden. Her møter han katolikker på Petersplassen i Roma.

Foto av pave Frans.
Av /Getty Images.

Katolisisme er den største retningen innen kristendommen. De to andre hovedretningene er protestantisme og den ortodokse kirke.

Katolisismen er organisert i Den katolske kirke, og har over 1,3 milliarder medlemmer. De som hører til Den katolske kirke kalles katolikker.

Paven er katolikkenes øverste religiøse leder. Han bor i Vatikanstaten i Roma i Italia.

Lære

Et lite spebarn gråter mens det får vann helt over hodet fra en sølvskål. Barnet har på seg en hvit kjole.
Det er sju hellige handlinger, eller sakramenter, i katolisismen. En av dem er dåpen. I katolisismen foregår dåpen når man er liten, og det er alltid en prest som utfører selve handlingen i kirken. Når barnet er døpt, er det medlem av Den katolske kirke.
Foto av barnedåp.
Av .

Det grunnleggende i katolisismen er troen på Gud, Jesus og Den hellige ånd. Dette kalles treenigheten.

Moren til Jesus, Maria, er viktig i katolisismen. Hun blir kalt Guds mor. Katolikker ber til henne om hjelp og støtte.

Bibelen er den hellige boken i katolisismen. Ifølge katolisismen var det Gud som inspirerte menneskene til å skrive Bibelen.

Kirken og prestene er viktige. Prestene utfører de hellige handlingene i kirken, og skal være et bindeledd mellom menneskene og Gud.

Religiøst liv

I katolisismen er det å gjøre symbolske handlinger (riter og ritualer) viktig. Et eksempel er å gå til gudstjeneste på søndager. Dette er en av de viktigste handlingene i katolisismen. Gudstjenesten kalles også messe.

Sakramenter er spesielle hellige handlinger som bare kan utføres av prester. Det er fordi disse handlingene åpner for at Gud kan gjøre noe i, med eller for de som tar i mot dem.

Det er sju sakramenter i katolisismen:

  • nattverd
  • dåp
  • konfirmasjon
  • ekteskap
  • prestevielse
  • skriftemål
  • sykesalving

Sakramentene er veldig viktige i katolikkers religiøse liv. Dåp, konfirmasjon og ekteskap kan bare utføres én gang i livet. Nattverd og skriftemål skal katolikker gjennomføre minst én gang i året, men helst mye oftere.

Katolisismen har klostre. De kan være viktige religiøse sentre.

Helgener

Maleri med en kvinne som holder et lite, nakent barn i armene. Hun har en blå kappe og en rø kjole. Hun står på en sky med to engler nederst. Til venstre er det en gammel mann med skjegg og oransje kappe. Han ser opp mot Maria mens han holder seg på brystet. Til høyre er det en ung kvinne som ser ned mot de to englene nederst.
En viktig helgen i katolisismen er Maria, moren til Jesus. Hun blir ofte malt med en blå kappe, som er himmelens farge. Oljemaleri i Gemäldegalerie, Dresden.
Maria med den hellige Sixtus og Barbara, 1513–14.
Av .

Troen på helgener har vært viktig helt siden tidlig kristendom. Det finnes mange helgener i katolisismen. En helgen er en hellig person som står mellom menneskene og Gud. Mennesket kan be til en helgen, som deretter tar bønnen videre til Gud. En viktig helgen er Maria, moren til Jesus.

Utbredelse

Over halvparten av de kristne i verden er katolikker.

Katolisismen er den største religionen i flere land i Europa, som Italia, Frankrike, Irland og Spania. Rundt halvparten av alle kristne i Afrika er katolikker. Det bor flest katolikker i Sør-Amerika, Mellom-Amerika og USA.

Historie

Den katolske kirke ble svært tidlig et eget kirkesamfunn, og i 1054 ble det fullt brudd med Den ortodokse kirke. Fram til 1500-tallet var det den viktigste religionen i Vest-Europa. Etter reformasjonen gikk mange over til protestantismen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo