Et gammelt maleri av Jesus. Han har skjegg og holder en bok i den ene hånden. Den andre hånden løfter han mot den som ser på. Det er en glorie rundt hodet hans.

Utgangspunktet for kristendommen er Jesus, som de kristne tror er sønnen til Gud.

Ikon av Jesus.
Av .

Kristendom er den største religionen i verden. Cirka 2,3 milliarder mennesker er kristne. Kristendommen oppstod i Midtøsten. Derifra spredte den seg til deler av Europa, Asia og Afrika. I dag finnes det kristne over hele verden.

Under kolonialismen ble kristendommen spredt fra Europa og til enda flere områder.

Ordene kristen og kristendom kommer fra Jesus Kristus, som ifølge kristendommen er Guds sønn.

Det finnes ulike typer kristendom. Felles for alle er troen på Jesus, og på at det kun finnes én gud. Det er også felles at Bibelen er den hellige boken.

Lære

Maleri av Jesus som henger på korset. På bakken sitter noen kvinner med bøyd hode. Landskapet rundt er gult, med røde og oransje trær.
Ifølge Bibelen døde Jesus på korset for å frelse menneskene. Etter tre dager ble han levende igjen.
Maleri
Av .

Ifølge Bibelen døde Jesus på korset for å frelse menneskene. Etter tre dager ble han levende igjen, før han reiste til himmelen.

Selv om kristne mener det bare finnes én Gud, er Gud samtidig tre personer: Faderen (Gud), Sønnen (Jesus) og Den hellige ånd. Det kalles treenigheten. Jesus er både Guds sønn og menneske.

Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Ifølge kristendommen døde Jesus på korset for å frelse menneskene, det vil si å redde dem fra død og ondskap. Jesus på korset er det viktigste symbolet for kristne.

Religiøst liv

Gjennom historien har kristendommen blitt påvirket av andre religioner og ulike samfunn. Det er veldig forskjellig hvordan det religiøse livet til kristne er.

De største kristne høytidene blir feiret til minne om noe fra livet til Jesus. Julen blir feiret til minne om da Jesus ble født, og påsken til minne om da Jesus døde.

Søndag er en hellig dag. Da går mange kristne i kirken. Det er en prest som holder gudstjenesten.

I noen kirkesamfunn er det alltid nattverd, men ikke i alle. Det varierer hvor gammel man må være for å kunne motta nattverd.

I ortodokse kirker kan døpte babyer motta nattverd. I Den katolske kirke må barn gå på kurs før de mottar nattverd første gang når de er 10-12 år gamle. I Den norske kirke må ungdom først konfirmeres, vanligvis når de er 14-15 år gamle.

Bibelen er den viktigste boka i kristendommen.

Retninger

Det er vanlig å dele kristendommen inn i tre hovedretninger:

Det finnes også kristne som ikke tilhører noen av disse gruppene.

Gjennom historien har det vært flere store uenigheter blant kristne. Det har både vært uenigheter om hvordan Bibelen skal tolkes, og uenigheter om hvem som skal lede kirken.

Kristendom i Norge

Kristendommen har vært den viktigste religionen i Norge i omtrent 1000 år. I Norge hører de fleste kristne til protestantismen.

Fram til 2012 var kristendommen statsreligion i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo