Menighet er en gruppe mennesker som tilhører det samme trossamfunnet og møtes regelmessig for å holde gudstjenster og for å være sammen sosialt. Ordet menighet betyr fellesskap.

De fleste religioner i Norge har flere menigheter. Man kan altså både tilhøre et trossamfunn og en spesiell menighet der man bor.

For eksempel:

  • menigheten i Fana kirke i Bergen
  • menigheten i moskéen i Åkebergveien i Oslo
  • menigheten i synagogen i Trondheim

I kristendommen kan ordet menighet brukes på samme måte som kirke, om alle de troende.

Ordet menighet kan også brukes nedsettende om en gruppe mennesker som beundrer veldig en sak eller en person uten å tenke kritisk. For eksempel: «Politikeren har sin egen menighet».

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker