Foto av regjeringsmedlemmer på slottsplassen i Oslo. Mennene har dress og kvinnene har kåper. De står på en gruslagt plass utenfor en bygning med søyler og bueganger. Alle holder hver sin blomsterbukett. Stoltenberg har rødt slips og står litt foran de andre.

Regjeringen får navn etter statsministeren som leder den. Her er regjeringen Stoltenberg 2 i 2013.

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Regjeringen er navnet på den gruppen som styrer Norge. Å regjere betyr å styre.

I Grunnloven står det at kongen skal styre Norge, men at Stortinget skal bestemme hvordan han skal gjøre det. Egentlig er det regjeringen som styrer landet. Kongen får råd fra regjeringen. Regjeringen er altså kongens råd.

Regjeringen skal sørge for at det Stortinget bestemmer skjer.

Lage regjering

En regjering må alltid ha støtte fra over halvparten av representantene på Stortinget.

Etter hvert stortingsvalg ber kongen det politiske partiet som har fått flest stemmer om å lage regjering. Hvis partiet har fått så mange stemmer at de har over halvparten av representantene, kan det lage regjering alene. Det kalles flertallsregjering.

Hvis det største partiet ikke har halvparten av representantene, må det spørre partiene de er mest enige med om det er greit at de lager regjering. Hvis nok andre partier sier ja, kan ett parti kan lage regjering, selv om det ikke har mer enn halvparten av representantene. Det kalles en mindretallsregjering.

Ofte må flere partier lage regjering sammen for å få støtte fra nok representanter på Stortinget. Det kalles en samarbeidsregjering eller koalisjonsregjering.

Noen ganger er det ikke nok partier som vil støtte eller samarbeide med det største partiet. Da må kongen be det nest største partiet om å prøve i stedet.

Medlemmer i regjeringen

Statsministeren er lederen for regjeringen. Som oftest er det lederen for det største av partiene i regjeringen som blir statsminister.

De andre medlemmene i regjeringen skal styre hver sin del av samfunnet. De kalles ministre. Ministeren for kunnskap skal styre skoler og universiteter. Finansministeren styrer landets økonomi.

Det er statsministeren som setter sammen regjeringen. Hen velger selv hvor mange ministere det skal være, og hva de skal ha ansvar for. Noen regjeringer har hatt én person som styrer både kultur og likestilling. Andre har hatt én minister for kultur og én for likestilling.

Regjeringens oppgaver

Foto fra statsråd med kronprins Haakon og kong Harald nærmest kamera. Nedover på hver side av et langt langbord sitter regjeringsmedlemmene.

Hver fredag møter regjeringen Kongen. Dette møtet kalles et statsråd. Bildet viser det første statsrådet til Regjeringen Støre, der både kong Harald og kronprins Haakon deltok.

Av /NTB.

Regjeringen lager forslag til lover Stortinget kan stemme over. De lager også forslag til statsbudsjett, altså hvor mye penger Norge skal bruke.

Regjeringen har møte med kongen en gang i uka, vanligvis hver fredag kl 11. Når kongen er med heter møtet Kongen i statsråd, og det er kongen som leder det. Resten av uka er det statsministeren som leder møtene i regjeringen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge