Kart over italiensk språk.

Den røde fargen viser hvor italiensk er offisielt språk. Den gule fargen viser hvor italiensk er offisielt språk sammen med et annet språk.

Kart over italiensk språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Italiensk er et språk. Det blir snakket av omtrent 65 millioner mennesker. De aller fleste bor i Italia.

Utbredelse

Eksempel på italiensk språk. Oversatt står det: Jeg heter Giulia. Jeg bor i Italia. Jeg snakker italiensk.

Italiensk er offisielt språk i:

Italiensk blir også snakket av noen grupper i nabolandene til Italia. Det er for eksempel i Frankrike, Slovenia og Kroatia.

I tillegg blir italiensk snakket av grupper av innvandrere i mange land, som i USA, Tyskland, Brasil og Australia.

Dialekter

Italia har mange dialekter. De er ofte veldig forskjellige fra hverandre. Derfor har Italia en standard måte å snakke italiensk på, som de fleste kan. Det blir kalt «standard italiensk», italiano standard. Mange snakker dialekt med venner og familie, og standard italiensk med andre.

Interessen for dialektene har blitt større de senere årene. Blant annet er det flere filmer og TV-serier på dialekt enn før. Kunnskap om dialekter spres gjennom sosiale medier, særlig blant ungdom.

Særtrekk

Foto av bokomslag, Harry Potter.
Harry Potter og de vises stein på italiensk.
Foto av bokomslag, Harry Potter.
Av /Salani Editore.

Det italienske alfabetet har 26 bokstaver. J, k, w, x og y er bokstaver som bare blir brukt i ord som kommer fra andre språk.

På italiensk kan verb være ganske vanskelig å bøye. For eksempel blir verb bøyd etter person. På norsk er verb bøyd likt uansett person.

Italiensk stammer fra latin, og italienske ord kommer først og fremst derfra. Italiensk har også en del ord fra gresk. I nyere tid har italiensk fått lånord fra blant annet fransk og engelsk.

Norske ord fra italiensk

Norsk har mange lånord fra italiensk. Mange av ordene innenfor økonomi kommer fra italiensk, for eksempel bank og konto.

Mange ord for musikk kommer også fått fra italiensk, for eksempel piano og cello.

Flere matretter har italienske navn, som pizza, pasta og lasagne.

Eksempler på andre ord fra italiensk er graffiti, spagat, banditt, lotteri og novelle.

Historie

Bildet viser et maleri av en mann i rosa kappe som holder en bok. Rundt ham kan man se deler av byen Firenze og bilder fra noen av figurene i verket hans Den guddommelige komedie.

Forfatteren Dante Alighieri var født i Firenze i Toscana i 1265. Litteraturen han skrev var viktig for utviklingen av et italiensk skriftspråk. På bildet står Dante til venstre for historiske bygninger i Firenze. Resten av bildet viser figurer fra det viktigste verket hans, Den guddommelige komedie.

Maleri av Dante Alighieri
Av .

Italiensk har utviklet seg direkte fra latin. Den eldste teksten man kjenner som er skrevet på en italiensk dialekt, er skrevet rundt år 850. Litteratur på italiensk kan man først begynne å snakke om fra 1200-tallet. Fram til da fantes det ikke noe felles italiensk språk.

Lenge var skriftspråket basert på språket man snakket i byen Firenze i Toscana. Det var blant annet fordi kjente italienske forfattere skrev på toskansk. Det gjorde også at toskansk ble det språket flere snakket framfor andre dialekter. Toskansk ble brukt som standard italiensk.

Fram til begynnelsen av 1900-tallet snakket likevel de fleste ulike dialekter i Italia. Etterhvert som flere gikk lenger på skolen, ble det vanligere å snakke standard italiensk, i tillegg til dialekt. Språket nådde også ut til innbyggerne gjennom aviser, radio og film.

Italiensk er et romansk språk som er i familie med fransk, spansk, portugisisk og rumensk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford