Svart-hvitt foto av lastebilder med soldater i uniform og hjelm som er på en vei med stakittgjerder, hager og bolighus.
Tyske tropper på vei inn i Polen 9. september 1939
/Shutterstock.

Andre verdenskrig var en krig som nesten hele verden var med i. Den varte fra 1939 til 1945. Over 70 millioner mennesker døde.

Det var to sider som kjempet mot hverandre. Disse blir kalt aksemaktene og de allierte. De viktigste aksemaktene var Tyskland, Italia og Japan. De viktigste allierte var Storbritannia, USA, Frankrike og Sovjetunionen.

Det var de allierte som vant krigen.

I løpet av krigen ble blant annet jøder tatt til fange og drept. Omtrent seks millioner jøder ble drept i Holocaust.

Bakgrunn

Svart-hvitt foto av Mussolini og Hitler i ulike uniformer. Mussolini (til venstre) holder høyre arm og hånd rett opp i lufta som en hilsen. De to mennene står oppe på en plattform, nedenfor i bakgrunnen står flere menn i uniformer.
Tysklands leder Adolf Hitler hadde en avtale med Benito Mussolini, som hadde makten i Italia, om at de to landene skulle støtte hverandre i krig. Avtalen ble inngått i 1936, tre år før Hitlers soldater gikk inn i Polen og startet andre verdenskrig.

I mellomkrigstiden, som er tiden mellom første og andre verdenskrig, var det høy arbeidsledighet og dårlig økonomi i mange land i Europa, spesielt i Tyskland.

Storbritannia, USA og Frankrike hadde vært med å vinne første verdenskrig. De hadde så mye makt i verden at de ble regnet som stormakter.

Tyskland tapte første verdenskrig, og mange i landet var misfornøyde med fredsavtalen. Før andre verdenskrig fikk Adolf Hitler makten. Han lagde en avtale med Italia og Japan om at de tre landene skulle støtte hverandre i krig. Hitler og nazi-partiet ville at Tyskland skulle bli et større rike og også bli en stormakt.

Tyskland hadde også en avtale med Sovjetunionen om at de ikke skulle angripe hverandre. Derfor ble det lettere for Tyskland å angripe Polen, som hadde grenser til begge landene.

Starten på krigen

Tyskland invaderte Polen 1. september 1939. Det førte til at Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland. Dette regnes som starten på andre verdenskrig.

Før invasjonen av Polen, hadde Tyskland invadert og tatt makten i Østerrike, uten at noen andre land protesterte.

Tyskland invaderte Danmark, Norge, Nederland, Belgia, Frankrike og Jugoslavia i 1940. Norge var okkupert av Tyskland gjennom hele resten av krigen.

I 1940 ble tyske angrep mot Storbritannia fra luften stoppet av det britiske flyvåpenet.

Kamper

Svart-hvitt foto av to krigsskip som ligger på vannet. Nedenfor og på vei vekk fra det ene skipet er en lang rekke soldater i uniform med hjelmer og oppakning. De har vann omtrent til livet.

D-dagen 4. juni 1944 var starten på frigjøringen av Frankrike. Soldater fra de allierte kom med båter til kysten av Normandie. På bildet er noen av de første soldatene på vei i land.

Landgangen i Normandie 1944
Av .

Tyskland brøt avtalen med Sovjetunionen og invaderte landet i juni 1941. Sovjetunionen kjempet resten av krigen sammen med de allierte.

USA ble med i krigen på de alliertes side etter at japanske militærfly hadde angrepet militærbasen Pearl Harbor på Hawaii i 1941. Over 2300 amerikanske soldater døde der.

Det blodigste slaget i andre verdenskrig var slaget om Stalingrad i 1942. Til sammen døde 1,9 millioner soldater fra begge sider av krigen. Kampene varte helt til tyskerne trakk seg tilbake i januar 1943.

I 1943 ble italienske og tyske soldater nedkjempet i Egypt, og etter hvert i hele Afrika. Samme år invaderte de allierte Italia, og italienerne overga seg.

4. juni 1944 kalles D-dagen. Det var den første dagen de allierte invaderte og etter hvert frigjorde Frankrike.

Krigens slutt

Krigen i Europa sluttet da soldater fra Sovjetunionen gikk inn og tok kontroll over den tyske hovedstaden Berlin. I mai 1945 overga Tyskland seg.

Krigen i Stillehavet ble avsluttet da USA slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan i august 1945.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge