En militærgrønn bil av typen Jeep. I bakgrunnen et fly med skriften U. S. AIR FORCE. Foto
Både mennesker, bygninger og kjøretøy kan være militære. Ofte kan man se at de tilhører militæret. Bildet viser en type Jeep som er laget for militæret i USA, og som er malt i militærgrønn.

Militær har å gjøre med krig og forsvar av en stat. Det kan også brukes om en soldat eller offiser som har på militær uniform.

Militæret er soldater, offiserer, våpen og utstyr en stat har. Dette blir kalt de militære styrkene.

Når det er krig skiller man mellom militær og sivil. Militær betyr da militære styrker, utstyr og militære bygninger fra alle statene som er med i krigen. Sivil brukes om vanlige folk, bygninger som ikke blir brukt av militæret, og steder der krigen pågår. Ifølge reglene for krig er det ikke lov for militære å angripe sivile.

En som jobber i militæret, er som oftest soldat eller offiser. Når noen sier at de er i militæret mener de ofte at de er soldater som har førstegangstjeneste.

I Norge er det Forsvaret som har ansvar for det militære, altså hvordan staten forholder seg til forsvar og krig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand