Foto av skilt der det står at området er et naturreservat.
Naturreservat
Lisens: CC BY SA 3.0

Naturreservat er et område med natur som er truet, sjelden eller sårbar, og som får spesielt vern av myndighetene i et land. Et naturreservat kan være både på land og i havet.

Naturreservat er en strengere beskyttelse for naturen enn nasjonalpark. Det er den beste beskyttelsen et naturområde i Norge kan få.

I naturreservater må man være varsom når man oppholder seg der. Man må ikke ødelegge naturen eller forstyrre dyr, fugler, fisk, planter eller sopp som lever der. Man må ta med seg alt søppel.

Det er staten som bestemmer at et område skal bli naturreservat. Da er det fordi det er viktig natur i området som må beskyttes.

Naturreservater i Norge

Et flatt landskap med mye moser og noe vann.

Færdesmyra er et naturreservat i Finnmark i Norge. Der er det unik natur og rikt dyreliv.

Foto fra Færdesmyra
Av /Artsdatabanken.
Lisens: CC BY SA 3.0

Norge har over 2500 naturreservater. Til sammen er det rundt 9000 km². Det er litt mer enn to prosent av fastlandet.

Nesten hele øya Jan Mayen, som ligger mellom fastlandet Norge og Grønland, er vernet.

Mange naturreservater er viktige områder for fugler. Når de har reir med egg og unger, er det ofte ikke lov til å gå i reservatene.

Naturreservater i verden

De største naturreservatene i verden er i havet. Det største ligger ved Hawaii (USA) og består av øyer og havet utenfor. Andre store naturreservat finnes i havet utenfor Cookøyene i Stillehavet og utenfor Sør-Georgia helt sør i Atlanterhavet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo