Portrettfoto fra 1875
Karl Marx er blant annet kjent for å ha skrevet boken Det kommunistiske manifest, som er grunnlaget for mye av den kommunistiske politikken.

Kommunisme er en samling ideer om hvordan man organiserer et samfunn. En av de viktigste ideene i kommunismen er at enkeltpersoner ikke skal eie fabrikker, viktige maskiner eller mye jord. I stedet eier staten og befolkningen disse tingene sammen.

Gjennom historien har flere stater hatt kommunisme som politisk system. For eksempel i Sovjetunionen og Kina. Det har ikke fungert så godt i praksis.

Ordet kommunisme kommer fra det latinske ordet communis, som betyr felles eller delt. Det er også der ordet community, som betyr fellesskap på engelsk, kommer fra.

Ideer i kommunisme

En tysk filosof og økonom som het Karl Marx skrev boka Det kommunistiske manifest i 1848 sammen med en filosof som het Friedrich Engels. Her forklarte de hva de mente at kommunisme er, og hvorfor den var bedre enn andre måter å styre på.

Marx skrev at det alltid har vært kamper mellom ulike sosiale klasser om den økonomiske makten. Dette kalles klassekamp. En sosial klasse er en samfunnsgruppe som har mye til felles.

Under den industrielle revolusjon fikk kapitalister mye makt. Kapitalisme er når samfunnet blir styrt av økonomi. Noen få personer eide eiendommer, drev fabrikker og tjente penger. Mange av dem ble rike, men betalte veldig lav lønn til arbeiderne sine.

Marx mente at arbeiderne måtte ta makten gjennom en revolusjon. Da ville kapitalistene miste det de eide. Etterpå ville det bli et nytt og rettferdig kommunistisk samfunn og folk skulle eie fabrikker og maskiner sammen.

Kommunisme i praksis

Marx sine ideer inspirerte mange sosialistiske bevegelser i andre land, blant annet i Russland, Kina og på Cuba.

I 1917 tok kommunister makten i Russland. På 1940-tallet ble også mange land i Øst-Europa kommunistiske. Etter andre verdenskrig tok kommunister kontroll over Kina, Nord-Korea, Vietnam og Cuba. Mange land i Afrika ble også kommunistiske.

Etter hvert ble det tydelig at kommunismen ikke fungerte så godt som styreform. De kommunistiske statene ble ofte styrt av bare ett parti. Folk som var uenige med partiet kunne bli forfulgt eller drept. Noen stater ble styrt som diktaturer. Dette skjedde for eksempel i Sovjetunionen under en leder som het Josef Stalin.

Kommunismen har derfor fått mye kritikk, og i dag er det få land som har kommunisme som politisk system.

De kommunistiske statene i Sovjetunionen og øst i Europa brøt sammen omkring 1990. Kina og Cuba er eksempler på land hvor kommunistpartier fortsatt har makten.

Kommunisme i Norge

I dag er Norges Kommunistiske Parti (NKP) det eneste partiet i Norge som kaller seg selv et kommunistisk parti. Partiet Rødt gjør det ikke. Men måten Rødt ser på samfunnet på, bygger på Marx sine ideer og tekster.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge