Tegning

Eksempler på ulike nebbtyper hos fugl.

Av /NTB Scanpix ※.
Tegning

Forskjellige fottyper hos fugler.

Av /Store norske leksikon ※.

Fugler er dyr som har to vinger og to bein. Kroppen er dekket av fjær og de legger egg. Det finnes rundt 10 000 arter av fugler. 500 av disse er sett i Norge.

Beskrivelse

Fugler har nebb uten tenner og et lett skjelett. De har to vinger og de fleste kan fly. Strutser og pingviner har vinger, men kan ikke fly.

Fugler er svært forskjellige og varierer mye i størrelse. Den minste fuglen er bikolibri, som veier omkring 2 gram og er på størrelse med en bie. Den største er struts, som kan veie opp mot 150 kg og bli over 2 meter høy.

I Norge er knoppsvanen tyngst og norske fugler kan veie opptil 16 kg. Havørnen har det største vingespennet på opptil 265 centimeter. Fuglekongen er Norges minste fugl og veier bare 5 gram.

Fuglene stammer fra dinosaurer, og kan sies å være en type dinosaurer. De nærmeste slektningene til fuglene som lever i dag, er krokodillene.

Levevis

Fugler finnes på alle kontinenter og havområder. De har tilpasset seg ekstreme leveområder som saltsjøer, isbreer og ørkener. Noen spiser bare fisk, og noen spiser bare frø og insekter. Andre kan spise alt mulig, og disse kaller vi altetere.

De fleste fuglearter er aktive om dagen, men noen er aktive om natten, for eksempel ugler.

Formering

Fugler legger egg som ruges av foreldrene, vanligvis i et reir. De fleste fugler har en lang periode hvor foreldrene tar seg av ungene etter at de har kommet ut av eggene.

Rugetiden er tiden det tar å klekke eggene i reiret. Den korteste rugetiden er rundt ti døgn. Dette gjelder for gjøk, flaggspett og enkelte spurver. Havhesten har en rugetid på 50–55 døgn.

Flukt

Fuglenes måte å fly på kalles flukt. Forskjellige fuglearter flyr på forskjellige måter. Store rovfugler kan gli eller sveve lenge uten å røre på vingene. Noen fugler kan stoppe og bli hengende i luften. Da kan de se etter byttedyr på bakken.

Småfugler flyr i 30–40 kilometer i timen. Svaler kan fly i 100–200 kilometer i timen. En vandrefalk som stuper nedover kan komme opp i 400 kilometer i timen.

Lyd

Fuglene synger om våren for å markere området sitt, kalt territorium eller revir. Hannens sang er også viktig for å lokke på hunnfugler. Mange fugler har ingen egentlig sang, men bruker andre lyder. For eksempel kan spetter tromme raskt med nebbet mot trestammer.

Trekkfugler og standfugler

Milliarder av fugler flyr sørover fra den nordlige delen av jorda om høsten. Disse fuglene tåler ikke det kalde klimaet om vinteren. På våren flyr de nordover igjen. De lange lyse dagene om sommeren gjør at fuglene finner mye mat til fugleungene. Disse fuglene kalles trekkfugler.

Fugler som bor fast i et område kalles standfugler.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold