Ein grunnlov er eit dokument med lovar og reglar som bestemmer korleis eit land skal styrast. Grunnlovane er ulike frå land til land. Nokre land har ikkje grunnlov. I Noreg må alle dei andre lovane følgje Grunnlova.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle