Arbeidsledighet er når personer ikke har jobb, men prøver å få det. En person som vil ha jobb, men ikke har det, regnes som arbeidsledig. Arbeidsledige kalles også noen ganger for arbeidssøkere.

Hvis man er uten jobb fordi man vil det selv, er man ikke arbeidsledig. Man er heller ikke arbeidsledig hvis man ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Da kan man bli sykmeldt eller ufør.

Typer

Det er fire hovedtyper av arbeidsledighet:

  • De som er arbeidsledige fordi de skal bytte jobb. Det kan ta litt tid fra man har sluttet å jobbe et sted til man begynner et nytt sted.
  • De som har jobber som bare er aktuelle i noen sesonger eller årstider. Det kan for eksempel være de som jobber med å plukke jordbær eller selge juletrær. Denne typen arbeid kalles sesongarbeid.
  • De som ikke har jobb fordi økonomien i landet ikke går så bra. Mange ble for eksempel arbeidsledige da mange arbeidsplasser ble stengt under korona-pandemien.
  • De som er arbeidsledige fordi det de jobber med har forandret seg. For eksempel at mange av oppgavene de pleide å gjøre nå blir gjort av en datamaskin.

Arbeidsledighet i Norge

Når man er uten jobb, får man heller ikke lønn. Arbeidsledige i Norge kan søke om å få penger fra NAV mens de søker på jobb. Dette kalles dagpenger.

De som styrer Norge vil veldig gjerne at flest mulig har jobb. Derfor jobber de for å hjelpe arbeidsledige med å få jobb. I Norge er arbeidsledigheten lav sammenliknet med andre land.

Samfunnsproblem

Arbeidsledighet er et problem for samfunnet. Samfunnet i Norge trenger at mennesker jobber, blant annet for at de skal betale skatt og for at velferdsstaten skal fungere. Jo flere mennesker som jobber, jo lavere blir arbeidsledigheten. Dette er positivt både for samfunnet og alle som gjerne vil jobbe.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle