Foto av statue i bronse av en mann med bart og skjegg.
Statue av Sovjetunionens første leder, Vladimir Lenin, i Moskva i Russland.
Statue av Stalin
Av /Shutterstock.

Sovjetunionen var en stat fra 1922 til 1991. Det var det første landet som ble styrt av en kommunistisk regjering. Det var et av verdens mektigste land, en stormakt.

Sovjetunionen lå både i Europa og Asia, og er et av de største landene som noensinne har eksistert. Det dekket til sammen omtrent av alt land på Jorda.

Bakgrunn

Befolkningen i Russland hadde blitt undertrykket av keisere i flere hundre år. Det russiske ordet for keiser er tsar. Tsarene hadde all makt, og folket hadde få rettigheter.

Etter den russiske revolusjon i 1917 måtte tsaren gi fra seg makten. Politikeren Vladimir Lenin ble sjef for en ny regjering. Han var også leder for kommunistpartiet og ville gjøre hele samfunnet kommunistisk.

Fra 1918 til 1922 var det borgerkrig. Da kjempet kommunister mot andre russere. Kommunistene vant krigen.

Et nytt land

Det nye landet Sovjetunionen ble til i 1922.

Sovjetunionen bestod av 15 delstater som hadde forskjellige folkegrupper, språk og kulturer. Disse ble kalt republikker, men var ikke selvstendige republikker med egen president. Alle ble styrt av lederen for Sovjetunionen.

Den russiske republikken, som i dag er Russland, var den største. De andre republikkene var landene som i dag heter:

Ettpartistat

Sovjetunionen hadde bare ett politisk parti, landet var en ett-parti-stat. Partiet het Sovjetunionens kommunistiske parti. Partiet bestemte alt, og hadde også kontroll over mediene.

Etter at Lenin døde i 1924, fikk Sovjetunionen en ny leder som het Josef Stalin. Han ledet landet fram til han døde i 1953.

Stalin utviklet industrien og gjorde den bedre og mer effektiv. I 1928 tvang han bøndene til å gi fra seg små jordbruk. En av kommunismens viktigste ideer er at både fabrikker og gårder skal drives av fellesskapet.

Stalin var en brutal diktator. Hundretusener av folk som var uenige med ham ble sendt i fengsel, eller ble forfulgt og drept. Befolkningen fikk det litt bedre etter at Stalin døde i 1953.

Sovjetunionen kjempet på de alliertes side under andre verdenskrig. Mer enn 20 millioner mennesker fra Sovjetunionen døde på grunn av krigen. Etterpå fulgte en lang periode med kald krig med USA.

Oppløsning av Sovjetunionen

I 1985 ble politikeren Mikhail Gorbatsjov leder for kommunistpartiet. Han ville ha et friere samfunn og en annen type økonomi. Glasnost ble et slagord under perioden da Gorbatsjov styrte. Det er russisk og betyr åpenhet.

Utover på 1980-tallet ønsket flere innbyggere seg mer frihet og bedre økonomi.

I 1991 ble Sovjetunionen oppløst. Hver av de 15 republikkene ble en egen stat.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge