Kart over russisk språk.
Kartet viser land er russisk er eneste offisielle språk markert med rød farge. Land hvor russisk er offisielt språk sammen med et annet er markert med gul farge.
Kart over russisk språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Russisk er et språk. Omtrent 250 millioner snakker russisk. Det er vanskelig å vite hvor mange av disse som har russisk som morsmål, men det er over 150 millioner.

Russisk er ett av de seks offisielle språkene i FN.

Utbreiing

Russisk språk
Eksempel på russisk språk, skrevet med kyrilliske bokstaver. Oversatt står det: Jeg heter Oleg. Jeg snakker russisk. Jeg bor i Russland.
Russisk språk

Russisk er eneste offisielle språk i Russland.

Det er offisielt språk sammen med et annet språk i:

Det er også store grupper som snakker russisk i landene rundt Russland. Det er land som tidligere var en del av Sovjetunionen. I Israel er det også en del som snakkar russisk.

Særtrekk

Det russiske alfabetet
Bokstavene i det russiske alfabetet (russisk kyrillisk), vist i en ABC for barn.

Russisk blir skrevet med det kyrilliske alfabetet. Det har 33 bokstaver.

Russisk har ganske få vokaler, men mange konsonanter

Russisk er forskjellig fra norsk blant annet fordi russisk har seks kasus. Substantiv, adjektiv og pronomen blir bøyd i kasus. Kasus er grunnen til at rekkefølgen på ordene ikke er like viktig på russisk som på norsk. På russisk kan man bruke rekkefølgen på ordene til å si noe om hva som er ny og gammel informasjon i setningen. Gammel informasjon står først i setningen, ny informasjon står sist.

Systemet for russiske verb er også forskjellig fra norsk. For eksempel skiller man på russisk mellom en handling som fortsetter og en handling som er avsluttet.

Moderne russisk har mange internasjonale lånord innen politikk, vitenskap og teknologi.

Dialekter

Foto av bokomslag, Harry Potter.
Harry Potter og de vises stein på russisk.
Foto av bokomslag, Harry Potter.
Av /Amazon.

Russisk blir snakket i et stort område. Likevel er forskjellene små og det er få dialekter. Grunnen til dette er at området har blitt styrt sentralt i mange år. Tydelige regler for språket har også gjort at forskjellene ikke er så store.

Historie

Språket som ble brukt i Kyivriket (800-1200-tallet) blir ofte kalt gammel-russisk. Men på den tiden var det ikke noe skille mellom russisk, belarusisk og ukrainsk. Forskjellen oppsto etter at Kyivriket falt.

Først fra 1300-tallet kan man snakke om et eget russisk språk. Det er grunnen til at russisk, belarusisk og ukrainsk er svært like språk.

Russisk er et slavisk språk i samme språkfamilie som polsk, ukrainsk og belarusisk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford