En slått eng, der det ligger rader med gress. En traktor kjører og samler opp gresset. Ved siden av traktoren ligger rundballer som er pakket inn i plast.

En del av jobben til bonden er å skaffe mat til dyr. På bildet samler en traktor opp høy og pakker det inn i plast. En slik pakke kalles en rundballe.

Av /NTB Scanpix ※.

En bonde er en person som jobber med og lever av å drive jordbruk. En bonde driver oftest en gård og kalles da gårdbruker.

Bondens oppgaver

De fleste bønder i Norge eier og arbeider på sin egen gård. Bondens oppgaver varierer fra årstid til årstid, og blir bestemt av hva gården produserer. For eksempel vil en bonde som driver med høns ha andre oppgaver enn en bonde som dyrker korn eller poteter.

Vanlige oppgaver for en bonde kan være:

  • Å ha husdyr, for eksempel sau, høns, geit og storfe
  • Å dyrke planter, for eksempel korn
  • Å bruke og ta vare på maskiner, bygninger og utstyr
  • Å ta vare på jorder, beiter og utmark som hører til gården
  • Å ta vare på skog, fjell, innsjøer og kyst som hører gården til
  • Å selge gårdens varer
  • Å planlegge og dokumentere arbeid som er gjort og skal gjøres
  • Å holde orden på økonomi og regnskap

Noen bønder har disse oppgavene som sin eneste jobb. En slik bonde kalles heltidsbonde. De fleste bønder har andre jobber utenfor gården, fordi de ikke tjener nok på å drive gården. Disse kalles deltidsbønder. Hvert år forhandler bøndene med staten for å avtale hvor mye de skal få betalt for maten de lager.

Bønder i Norge

Det finnes omtrent 41 000 bønder i Norge. 17 prosent av dem er kvinner.

De fleste norske bønder jobber med produksjon av melk og kjøtt. Deretter kommer bøndene som bare driver med dyrking av planter.

I 2022 fantes det rundt 37 700 gårdsbruk i Norge. I løpet av de siste 50 årene har 75 prosent av alle norske gårder blitt lagt ned. De fleste av disse er små gårder som det ikke var mulighet til å leve av.

Den vanligste grunnen til at gårder legges ned, er at det ikke gir nok inntekt. Bonden får for lite betalt for jobben til at det går an å leve av det. De må da ta en annen jobb.

Mange norske bønder er medlem i en av organisasjonene Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag. De jobber for at bøndene skal ha en god og bærekraftig hverdag. Det er de som hvert år forhandler med staten om betaling til bøndene.

Bønder i verden

Å være bonde er verdens vanligste yrke. I dag finnes rundt 570 millioner gårdsbruk i verden. 500 millioner av disse er drevet av en person og familien.

India er landet som har aller flest bønder i forhold til antall innbyggere. Deretter følger USA, Kina, Russland og Brasil.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet