Foto
Utdanning er en rettighet for alle barn i verden. Det står i barnekonvensjonen, som er en avtale mellom alle land i FN. Her fra en skole i en leir for folk som var flyktninger i sitt eget land, Somalia, i 2013
Skoleelev ved bord med skrivebok
Av /flickr.
Lisens: CC BY 2.0

En rettighet er noe man har krav på. Men man må ikke bruke alle rettigheter man har. I Norge er for eksempel plass til barn i barnehage en rettighet alle foreldre har. Likevel må man ikke ha barnet sitt i barnehage hvis man ikke vil.

Det motsatte av rettigheter er plikter. Plikter er noe man gjøre. Veldig ofte er det sånn at det som er en rettighet for noen, er en plikt for andre. For eksempel er grunnskole en rettighet for alle barn i Norge. Men det er en plikt for foreldrene å sende barn på skolen, eller undervise dem hjemme.

Rettigheter for mennesker

Foto
To hunder har dragkamp med en leke av gummi og tau. Lek og sosial kontakt med dyr av samme art kan ha stor betydning for dyrevelferd.
Hunder leker
Av /Shutterstock.

Man kan få rettigheter på mange måter. Noen rettigheter har man fordi man er menneske. Det kalles menneskerettighetene.

Noen rettigheter har man fordi myndighetene har bestemt det. Hvis man vil bygge et hus, må man søke til kommunen man bor i for å få byggerettigheter.

Personer kan lage avtaler om rettigheter. For eksempel kan to personer avtale at den ene har lov til å bruke den andre personens brygge.

Rettigheter for dyr

Dyr har de rettighetene som står i loven om dyrevelferd. Dyr kan ikke kreve rettighetene sine selv. Det må en person eller en organisasjon gjøre.

Les mer i Lille norske leksikon

  • menneskerettigheter
  • barns rettigheter
  • kvinners rettigheter
  • dyrevelferd

Faktasjekk av

Jon Gisle