Borgerkrig er når det er krig mellom ulike grupper i et land.

Ofte er det én gruppe som slåss mot dem som har mest makt og styrer landet. Grunnene til at det blir borgerkrig kan være at en gruppe ønsker å ta makten fra en annen, eller at grupper som går til krig ønsker en annen politikk.

Noen ganger blir det borgerkrig fordi en gruppe, som oftest en folkegruppe, vil lage sin egen stat.

Et eksempel på en borgerkrig er krigen på Sri Lanka fra 1983 til 2009. Folkegruppen tamiler ville ha en egen stat, men tapte mot de som hadde makten. Et annet eksempel er flere konflikter og borgerkrig i Sudan mellom 1955 og 2005, som førte til staten Sør-Sudan ble opprettet i 2011.

Les mer i Lille norske leksikon

  • krig
  • den amerikanske uavhengighetskrigen
  • den amerikanske borgerkrigen

Faktasjekk av

Dag Leraand