Foto

I Norge møtes regjeringen og Kongen hver fredag. Dette møtet kalles Kongen i statsråd. Bildet viser det første statsrådet til Regjeringen Støre, der både kong Harald og kronprins Haakon deltok.

Av /NTB.

En regjering er gruppen av personer som styrer en stat etter lovene som gjelder i den staten.

I demokratiske land blir regjeringen satt sammen av personer fra de politiske partiene som har fått flest stemmer ved valg.

I Norge består regjeringen av statsministeren og ministrene, som også kalles statsråder. I andre land kalles regjeringen noen ganger kabinett.

Maktfordeling

Regjeringen er den ene av de tre statsmaktene. Regjeringen utgjør den utøvende makten i en stat. Det betyr at den styrer landet og har ansvar for å gjøre det den lovgivende makten har vedtatt. Regjeringen foreslår også nye lover for nasjonalforsamlingen, som lager lovene i et land.

Det å dele makten i en stat i tre, kalles maktfordelingsprinsippet. De to andre statsmaktene i følge maktfordelingsprinsippet er domstolene og nasjonalforsamlingen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge