Svart-hvitt-foto av de allierte. Stalin har uniform og en stor bart. Roosevelt har dress, blanke sko og runde briller. Churchill har uniform og en stokk i fanget. De sitter på stoler, bak dem står flere andre menn i forskjellige uniformer.

Lederne for de allierte statene under andre verdenskrig sitter på hver sin stol. Fra venstre Sovjetunionens leder Josef Stalin, USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill. Bildet er tatt på et møte i desember 1943 som het Teheran-konferansen.

Av /NTB scanpix.

De allierte var de landene som kjempet sammen under første og andre verdenskrig. At de var allierte betyr at de hadde avtalt å støtte hverandre i krig.

Første verdenskrig

Under første verdenskrig var de viktigste allierte Storbritannia, Frankrike og Russland. De kjempet mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket, som ble kalt sentralmaktene.

Fra 1915 kjempet Bulgaria på sentralmaktenes side, og Italia på de alliertes side. USA kom med i første verdenskrig på de alliertes side i 1917. Det bidro til at de allierte vant denne krigen.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig fra 1930 til 1945 var de viktigste allierte USA, Storbritannia og Sovjetunionen. De kjempet fortsatt mot Tyskland, Italia og Japan, som ble kalt aksemaktene. Italia hadde altså byttet side etter første verdenskrig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge