Folkegruppe brukes ofte om mennesker som har felles kultur, religion eller historie. I mange sammenhenger brukes ordet om mennesker som kommer fra, eller bor i, samme område eller land.

Man kan tilhøre samme folkegruppe selv om man ikke bor på samme sted.

Ting som kan være felles for en folkegruppe kan være:

Det kan bo mange forskjellige folkegrupper i samme land. I Norge bor det for eksempel folk fra samiske folkegrupper, jøder, kvener, finner og mange andre nasjoner.

Andre ord for folkegrupper er folk og folkeslag.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo