traktor på et åpent jorde
En såmaskin som planter såkorn i jorda i Frankrike.
Foto av traktor med såmaskin
Av /Reuters/NTB.

Jordbruk er å dyrke planter i jorda for å selge dem. Jordbruk drives av bønder som produserer mat. Å drive med husdyr regnes som en del av jordbruket.

Utvikling

bonde i fjøs som gir fôr til kalver fra trillebår
En bonde fôrer kalver.
Foto av bonde
Av /NTB.

For rundt 10 000 år siden begynte mennesker å dyrke korn, linser og erter i jorda i Midtøsten. Dermed behøvde de ikke lenger å flytte fra sted til sted for å finne mat. De bygget også hus de kunne bo i året rundt. De fant ut hvordan de kunne tørke og lagre kornet, slik at maten skulle holde lenger.

I Norden begynte menneskene å dyrke mat for vel fire tusen år siden. Det var mest vanlig å dyrke mat til seg selv og sin familie. I dag tjener bønder penger på å produsere store mengder mat. Maten blir kjøpt av matindustrien som selger den videre til matbutikker.

Jordbruk i Norge

to bønder høster ris med håndverktøy

Bønder høster ris i Bangladesh.

Av /NTB Scanpix ※.

I dag driver rundt 38 000 norske bedrifter med jordbruk. Disse bedriftene sørger for at alle som bor i Norge har trygg og sunn mat som kjøtt, korn, egg, melk og grønnsaker. Mye av kornet brukes som fôr til husdyr. Under tre prosent av arealet i Norge er dyrka mark.

De fleste matvarene et menneske spiser i løpet av en dag, kommer fra jordbruket. I gjennomsnitt drikker hvert menneske i Norge 89 liter melk per år. Det er rundt 450 vanlige glass. Hvert menneske i Norge spiser i gjennomsnitt også 67 kilo kjøtt, 18 kilo ost og 200 egg i året.

Jordbruk i verden

Jordbruk drives forskjellig rundt om i verden. I land med høy inntekt er det vanlig å bruke ganske dyre redskaper og maskiner, som traktorer, treskere og såmaskiner. I land med lav inntekt gjøres mye av arbeidet for hånd, med enkle redskaper.

Rundt 11 prosent av landområdene på Jorda brukes til jordbruk. I 2020 var 27 prosent av alle verdens mennesker knyttet til jordbruket. Å være bonde er den vanligste jobben i verden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet