Foto av Solberg, Listhaug og Melby. De står ved hvert sitt lille bord med et vannglass på. De er pent kledd, og to av dem har en bøyle med en liten mikrofon. Foto
Før det er valg i Norge møtes lederne for de forskjellige politiske partiene ofte i debatter. Her er Guri Melby (Venstre), Sylvi Listahaug (Fremskrittspartiet) og Erna Solberg (Høyre) i partilederdebatten til NRK før kommune- og fylkestingsvalget i 2023.
Foto fra TV-sendt debatt 2023
Av /NTB.

Et politisk parti er ei gruppe mennesker som samarbeider om å få makt i samfunnet. Medlemmene i et parti har stemt over hva de skal mene i viktige saker, for eksempel hva elever skal lære på skolen, eller hvordan man skal ta vare på miljøet. Det partiet mener, skriver de i partiprogrammet sitt.

I Norge kan alle som har lyst, melde seg inn i et politisk parti.

Partier og valg

Når det er valg i Norge, kan folk stemme på hvilket parti de vil. Hvis et parti får mange nok stemmer, får medlemmer fra dette partiet viktige oppgaver i samfunnet. De kan for eksempel få plass på Stortinget, og være med å styre Norge. De som får slike viktige oppgaver for partiene sine, kalles folkevalgte.

Politiske partier i Norge

De politiske partiene som er valgt inn på Stortinget i 2024 er:

Statsminister Jonas Gahr Støre er leder for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet samarbeider med Senterpartiet i regjeringen.

Skatt og offentlige tjenester

En sak som partiene i Norge diskuterer mye, er hvor mye staten skal bestemme, og hva staten skal betale for. Når mennesker og bedrifter tjener penger, må de betale en del av disse pengene i skatt.

Pengene staten får inn fra skatt blir brukt til sykehus, skoler, busser og andre ting som mange har bruk for. Hvor mye de kan bruke, kommer an på hvor mye de tar inn i skatt.

Inndelig av partier

Det er vanlig å dele de politiske partiene i Norge inn i tre grupper: venstresiden, høyresiden og sentrumspartiene. De tre gruppene har ulike meninger om skatt og hva staten skal betale for. Partier som hører til samme gruppe, samarbeider ofte med hverandre.

Venstresiden

Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet er partier på venstresiden. De mener at staten skal betale for mye. Da må de som tjener mye penger, også betale mye skatt. Da kan staten betale for at unge kan gå gratis til tannlegen, og at alle skoleelever skal få mat på skolen.

Høyresiden

Høyre og Fremskrittspartiet er partier på høyresiden. De mener også at alle må betale skatt slik at staten kan betale for noe. De synes likevel at skattene skal være lavere slik at at folk og bedrifter får beholde mer av pengene sine selv. De vil at staten skal betale for for eksempel nye veier og Forsvaret.

Sentrumspartier

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er sentrumspartier. De står mellom høyre- og venstresiden når det gjelder hva staten skal betale for og bestemme. De kan samarbeide både med venstresiden og høyresiden i ulike saker.

Andre partier

Noen partier hører ikke til i noen av de tre gruppene. Et eksempel er Miljøpartiet De Grønne. De sier at de vil samarbeide med de partiene som vil gjøre mest for miljøet, uansett om de hører til venstresiden eller høyresiden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge