Lånord er ord som er lånt fra et fremmed språk, men som man ikke lenger tenker på som fremmed. Det er fordi ordet har tilpasset seg det språket det har blitt lånt inn i. For eksempel at det blir bøyd, skrevet og uttalt som andre ord i det språket som har lånt det.

Lånord i norsk

Norsk har mange låneord, og de fleste har kommet inn fra nedertysk, som ordene snakke, begynne og betale. Men norsk har også mange lånord fra andre språk i Europa, særlig engelsk og fransk.

Ord som substantivet kløtsj og verbene bøffe og disse er eksempler på engelske lånord som har kommet inn i norsk og blitt tilpasset norsk bøyning, rettskriving og uttale. Franske eksempler er elev, sjåfør, nivå og miljø.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo