Kart over engelsk språk.

Kartet viser hvor engelsk er offisielt språk. USA og Australia har ikke offisielle språk, men engelsk er det vanligste språket.

Kart over engelsk språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Engelsk er et språk. Det er morsmålet til ca. 350 millioner mennesker. Engelsk er det viktigste fremmedspråket i verden.

Engelsk er ett av seks offisielle språk i FN.

Utbredelse

Eksempel på engelsk språk. Oversatt står det: Jeg heter Charles. Jeg bor i Storbritannia. Jeg snakker engelsk.

Engelsk er det offisielle språket i Storbritannia og flere andre land, for eksempel:

Disse landene var britiske kolonier eller land der briter bosatte seg. USA og Australia har ikke offisielle språk, men engelsk er det språket de fleste har som morsmål.

Svært mange andre land har også engelsk som offisielt språk. Det er ofte land som har har vært britiske kolonier tidligere. I tillegg til land i Afrika, er det land i Asia, Oseania og Karibia. De fleste landene i Samveldet av nasjoner har engelsk som offisielt språk.

Engelsk er det viktigste fremmedspråket i skolen i de fleste landene i verden.

Britisk-engelsk

Foto av magasiner på engelsk.
Engelsk er det viktigste fremmedspråket, og det blir solgt engelske bøker, aviser og magasiner over hele verden.
Foto av magasiner på engelsk.
Av .

Britisk-engelsk er språket som blir brukt i Storbritannia. Men selv der er det tydelige forskjeller på hvordan engelsk blir snakket. For eksempel har dialekter nord i England a for æ i ord som man, hat.

Alle varianter av engelsk har 26 bokstaver i alfabetet.

Andre varianter av engelsk

Folk fra England kom til Nord-Amerika på 1600-tallet, og amerikansk-engelsk har ofte ord som stammer fra denne tiden. Eksempel på dette er fall og ikke autumn, sick og ikke ill.

Andre forskjeller kommer av at man har valgt forskjellige navn på nye ting. For eksempel ordet for heis. På amerikansk-engelsk heter det elevator. På britisk-engelsk heter det lift.

Det engelske språket i USA er nokså likt over hele landet. Sammenliknet med Storbritannia er det ikke mange forskjeller i dialekter. Men det er likevel er mulig å høre at folk kommer fra forskjellige steder.

Canada har to offisielle språk: engelsk og fransk. De fleste snakker engelsk. Talespråket er ganske likt språket i USA.

I Sør-Afrika har engelsk status som offisielt språk, sammen med afrikaans og afrikanske språk. Engelsken i Sør-Afrika har blitt påvirket av disse språkene.

I India er engelsk det viktigste språket, sammen med hindi. Engelsk blir brukt i administrasjon, skoler og rettsvesen. Det er ikke så mange som har engelsk som morsmål i India, men svært mange kan snakke det.

Historie

Engelsk som selvstendig språk begynte i folkevandringstiden. De eldste skriftene er fra litt før år 700.

Engelsk er opprinnelig et germansk språk, og er i samme språkfamilie som tysk og norsk. Det er fortsatt et germansk språk, selv om det har forandret seg mye, særlig med påvirkning fra fransk og latin.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford