Foto og grafikk

På sosiale medier er det vanlig å bruke emojier for å like og kommentere.

Mobiltelefon og emojier
Av /Shutterstock.

Sosiale medier er nettsteder og apper som brukes til å ha kontakt med andre mennesker. Det kan for eksempel være ved å dele bilder eller tekst, se på ting som andre deler og kommentere på det andre har delt.

Sosial er et annet ord for å være sammen med andre mennesker. Sosiale medier er en digital måte å være sammen på.

På sosiale medier kan man ofte både lage og dele video, bilder og tekst.

Det er 13 års aldersgrense på sosiale medier i Norge, barn som er yngre må ha lov fra de voksne hjemme for å være på sosiale medier.

Forskjellige sosiale medier

Foto
Mobiltelefon med apper for sosiale medier, blant annet Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat og TikTok.
Mobil med sosiale-medie-apper
Av /Shutterstock.

Facebook er det mest brukte sosiale mediet, både i Norge og i verden.

Andre populære sosiale medier er:

  • TikTok
  • YouTube
  • Snapchat
  • Instagram
  • X (tidligere kalt Twitter)

På sosiale medier er det vanlig at man kan følge hverandre. Venner følger hverandre, og man følger folk som legger ut ting man synes er interessante eller morsomme. Artister, kjente idrettsfolk og influensere har ofte mange følgere.

Bruk

Enkeltpersoner bruker sosiale medier til å ha kontakt med andre brukere. Det kan være folk man allerede kjenner, men man kan også bli kjent med folk på sosiale medier fordi man har samme interesser.

Ofte kan man velge om man vil ha åpen eller privat profil på sosiale medier. Hvis man har privat profil, kan man velge hvem som kan ta kontakt og se det man legger ut. Hvis man har åpen profil, kan alle som bruker det samme sosiale mediet se det man legger ut og ta kontakt.

Sosiale medier brukes også til nyheter og reklame. Mange politikere og politiske partier bruker sosiale medier.

Kjennetegn

De populære sosiale mediene er eid av store internasjonale bedrifter. Folk over hele verden har kontakt med hverandre over landegrensene.

Bedriftene tjener penger på de sosiale mediene gjennom algoritmestyrt reklame, eller ved å bruke influensere eller andre som reklamerer for dem.

Enkeltpersoner, som for eksempel en influenser, kan bruke sosiale medier til å legge ut ting som andre får se. Sosiale medier og vanlige medier har mange likhetstrekk, og begge kan spre innhold over store områder til mange samtidig. En forskjell mellom sosiale medier og vanlige medier er at det er brukerne som bestemmer hva de vil legge ut. Måten det enkelte sosiale mediet er laget på og algoritmene de bruker bestemmer hvordan og til hvor mange innholdet spres. I andre medier er det redaktører som bestemmer hva som kommer ut.

Falske nyheter

Falske nyheter er et problem på sosiale medier. Facebook, og andre sosiale medier, har begynt med tiltak mot spredning av falske nyheter. Det er også mye reklame på sosiale medier som er vanskelig å forstå at er reklame.

Skadelige virkninger

Flere forskere er bekymret over at sosiale medier kan ha skadelige virkninger. Det kan for eksempel bidra til dårlig selvbilde og depresjon hvis en utestenges fra venneflokken eller mobbes i sosiale medier.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Arnt Maasø
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo