Flagg
Det internasjonale romflagget har et stort, rødt vognhjul som motiv. Flagget er felles for romer i alle land over hele verden.

Rom er navnet på en folkegruppe. Rom er en av fem nasjonale minoriteter i Norge.

Rom er Europas største minoritetsgruppe. Man tror det er mellom 10 og 12 millioner romer i Europa. Det bor mange romer i blant annet Bulgaria, Romania, Nord-Makedonia og Albania. I Norge tror man at det bor 500–700 romer.

Rom i dag

Tidligere ble folkegruppa kalt sigøynere. I Norge er det vanligst å bruke rom og romer. Noen romer ser på sigøyner som et stygt banneord, andre bruker det om seg selv.

Det finnes flere organisasjoner med romer, som jobber for romers rettigheter. Siden rom er en nasjonal minoritet i Norge, skal staten gi dem støtte til å ta vare på språket og kulturen sin.

Språk

Romenes eget språk kalles romanes i Norge. De fleste romer snakker også språket i landet der de bor. Før romene vandret til Europa for over 1000 år siden, bodde de i India og tok med seg språket derfra. Derfor ligner romanes mye på språkene i Iran, Pakistan og nordvest i India.

Gjennom historien har grupper av romer vandret mellom forskjellige land. Språket deres har blandet seg med språket i landene de har bodd. Derfor finnes det ord fra mange språk i romanes. Det er mange forskjellige dialekter av romanes i forskjellige deler av verden.

Kultur

Det finnes ikke én romsk kultur som er lik for alle romer. Noen grupper er fortsatt vandringsfolk, mens andre grupper har bodd fast på samme sted i mange hundre år. De fleste romer har likevel en identitet som skiller seg fra flertallet av folk der de bor.

Tradisjonelt har romene hatt musikk, handel og håndverk som jobb. I noen land har romene drevet med innhøsting fra jordbruk. I dag har romer alle slags yrker.

Romene har ofte fulgt religionen i landet der de bor. Det finnes det romer som er katolikker, protestanter, ortodokse kristne eller muslimer.

Historie

Forskere har funnet ut at grupper av romer dro fra India på 500-tallet. Vandringen til Europa skjedde gjennom mange hundre år. I tekster fra 1300-tallet står det om romer som bodde i Serbia og Romania.

I flere hundre år var romer slaver i noen land i Europa. I Romania ble det ikke slutt på slaveri før midten av 1800-tallet. Mange andre land hadde lover som sa at romer ikke fikk være der.

I Portugal og Storbritannia ble romer sendt til land langt unna mot sin vilje. Noen ble for eksempel sendt til Australia, USA og India. Selv om romene ble forfulgt, fortsatte de å reise rundt i Europa.

Fra 1850-tallet vandret mange romer fra øst til vest i Europa. Mange romer som bor i Norge i dag stammer fra romer som var med på denne vandringen.

Under andre verdenskrig ble romene forfulgt av nazistene. Mange hundre tusen romer ble drept i konsentrasjonsleire. Det skjedde også med medlemmer av en liten gruppe norske romer som ble tatt til fange på en reise i Europa.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Minken
Universitetet i Oslo