Sigøyner er et ord som har blitt brukt om personer fra folkegruppa rom. Ordet sigøyner ble ofte brukt sammen med stygge banneord. Noen i folkegruppa kaller seg selv sigøynere, men veldig mange synes ordet er stygt og hatefullt. Derfor er det nå vanligst å bruke rom, romer i flertall.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Minken
Universitetet i Oslo