Bildet viser innsiden av en kirke. Mennene på bildet er pyntet med religiøse klær i rødt og gull. I midten er patriarken. han holder tre lys i grønt, gult og rødt. På hodet har han en rund hatt i rødt og sølv.
Den øverste lederen i den ortodokse kirke kalles patriark. På bildet er det en den russisk-ortodokse patriarken Kirill under en påskegudstjeneste.
Foto av gudstjeneste.
Av /AP.

Den ortodokse kirke er en av de tre hovedretningene innenfor kristendommen. De to andre er katolisismen og protestantismen.

Den ortodokse kirke består av mange kirker som har egne ledere. Det er ikke en felles øverste leder for alle kirkene. De fleste lederne av de ortodokse kirkene blir kalt patriarker. Alle kirkene har samme lære.

Ortodoks betyr rettroende. Den ortodokse kirken mener at de har den rette kristne læren, og at de har tatt vare på den fra de aller første kristne.

Det er omtrent 300 millioner ortodokse kristne i verden. De fleste bor i Russland og andre land i Øst-Europa. Det er også mange ortodokse kristne på Balkan og i USA.

I Norge er det omtrent 29 000 ortodokse kristne.

Lære

Foto av biskoper.
Biskoper i den ortodokse kirke i katedralen på Katerini i Hellas.
Foto av biskoper.
Av .

De ortodokse kristne tror på Jesus, Gud og Den Hellige Ånd. Dette kalles treenigheten.

Troen på helgener er viktig. Det finnes mange helgener i den ortodokse kirke. En helgen er en hellig person som står mellom menneskene og Gud.

Det viktigste i den ortodokse læren blir ofte kalt «den hellige tradisjonen». Dette er Bibelens lære og det som er bestemt av lederne i den ortodokse kirke. «Den hellige tradisjonen» er felles for alle de ortodokse kirkene.

Den ortodokse kirke har klostre. De kan være viktige religiøse sentre.

Religiøst liv

Foto av Kroningskatedralen i Alba Iulia i Romania.

Det innerste rommet i en ortodoks kirke er delt fra resten av kirken med en skillevegg med ikoner. Veggen kalles ikonostas.

Foto av Kroningskatedralen i Alba Iulia i Romania.
Av /Getty Images.

For ortodokse kristne er religiøse handlinger viktig. Religiøse handlinger er

I gudstjenester i den ortodokse kirken blir det brukt røkelse, sang og hellige bilder.

Det er vanlig å stå under hele gudstjenesten for å vise respekt for Gud.

De sju viktigste ritualene i den ortodokse kirken kalles «hellige mysterier». Dette er handlinger som skal gi velsignelse fra Gud. De blir også kalt sakramenter. De sju sakramentene er:

  • Dåp
  • Salving med myron, som er en hellig olje
  • Nattverd
  • Skriftemål
  • Vielse
  • Innvielse av prester
  • Salving av syke

Ikoner

Ikoner er hellige bilder av Jesus, Maria og andre skikkelser fra Bibelen. Alle ortodokse kirker har ikoner, og det er vanlig å ha ikoner hjemme. De ortodokse kristne har stor respekt for ikonene. I kirken bøyer de seg for dem og kysser dem. Mange bærer små ikoner rundt halsen eller har dem i bilen som beskyttelse mot ulykker.

Ortodokse kirker har en vegg med ikoner. Den skiller det innerste rommet i kirken fra hovedrommet. Denne veggen kalles ikonostas.

Historie

En hvit avlang bygning med høye vinduer og med et lite tårn på taket. På toppen av tårnet er det et kors i gull.

Hellige Nikolai kirke på Teisen i Oslo. Menigheten ble grunnlagt i 1931. Da var det den første ortodokse menigheten i Norge.

Foto av Hellige Nikolai kirke.
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Da kristendommen begynte, oppsto det kirker i mange forskjellige byer og land. I 1054 ble den kristne kirken delt. Paven i Roma i Italia og patriarken i Konstantinopel (den byen i Tyrkia som nå heter Istanbul) skilte lag. På denne måten oppsto den ortodokse kirke og Den katolske kirke som forskjellige kristne retninger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo