Nasjonale minoriteter er folkegrupper som har levd eller bodd lenge i et land. Det kalles å ha lang tilknytning landet. For å bli regnet som en nasjonal minoritet, må folkegruppa ha levd eller bodd i landet i minst 100 år. Folkegrupper som regnes som nasjonal minoriteter har spesielle rettigheter.

Nasjonal betyr noe som hører til en nasjon. Minoritet betyr mindretall. Det motsatte av mindretall er flertall eller majoritet. Gruppene som er nasjonale minoriteter skiller seg altså fra flertallet av befolkningen i landet de bor i.

Det som gjør en nasjonal minoritet til en egen folkegruppe, kan være at de har felles historie, språk, kultur eller religion. Det er også viktig at den nasjonale minoriteten selv syns de hører sammen, og er en folkegruppe.

Nasjonale minoriteter i Norge

I Norge er det fem nasjonale minoriteter:

Samer er urfolk og regnes ikke som en nasjonal minoritet.

Kulturarv

De fem nasjonale minoritetene i Norge har vært med på å forme kulturen i Norge i dag. Den norske kulturen er arvet fra alle som har levd i landet før. Det kalles den norske kulturarven. Samtidig har hver minoritet sin egen unike kulturarv. Kulturarv kan for eksempel være musikk, kunst, litteratur, dans og håndverk.

Vern av nasjonale minoriteter

I 1998 ble Norge og andre land i Europa enige om en avtale som beskytter nasjonale minoriteter. En avtale mellom land kalles en konvensjon. Avtalen sier at landene må jobbe for at de nasjonale minoritetene skal behandles likt som alle andre. De skal også få støtte til å bevare sin egen kultur og språk.

Konvensjonen om nasjonale minoriteter er viktig fordi små folkegrupper ofte har diskriminert.

For eksempel ble kvenske barn sendt på internatskoler hvor måtte bo vekk fra foreldrene sine, og ikke fikk lov til å snakke kvensk. Romanifolk ble nektet å reise rundt som de var vant til, og hele familier ble sendt til arbeidsleir og tvunget til å jobbe under umenneskelige forhold. Resten av befolkningen skjønte etter hvert man at det er viktig for alle folk å ha sin egen kultur, språk og religion.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Minken
Universitetet i Oslo