Blåbær på stengel.

Noen planter har frukt eller bær, som blåbær.

Foto av blåbærbusk
Lisens: CC BY SA 3.0

Planter er levende organismer. Det finnes veldig mange ulike planter, fra små moser til planter med blomster og store trær.

De fleste planter er grønne, og det kommer av fargestoffet klorofyll, som blir brukt i fotosyntesen.

Planter tilhører en stor gruppe organismer som kalles planteriket.

Planter er viktige for alt liv

rosa blomster

Noen planter har blomster med sterke farger. Det gjelder for eksempel rød jonsokblom, også kalt sankthansblomst, som blomstrer over nesten hele Norge mellom mai og august.

Foto av rød jonsokblom
Av /Shutterstock.

Alle dyr, inkludert mennesker, er avhengige av energi og oksygen fra fotosyntesen for å leve. Fotosyntese er en prosess som gjør at planter, bakterier og alger kan lage og lagre energi.

Planteetende dyr spiser planter. Disse dyrene kan igjen bli spist av kjøttetende dyr. Derfor er plantene ikke bare viktige for planteeterne, men også grunnlaget for hele næringskjeder og næringsnett.

Arter

busk med bær

Krekling har små, tjukke blader. Da fordamper ikke vann så lett fra bladene og mer vann bevares i planten.

Av /※.

Det finnes over 350 000 kjente arter av planter over hele verden. Dessuten finnes det fortsatt arter som verken er oppdaget eller beskrevet ennå. Hvert år blir mange arter utryddet på grunn av nedbygging av natur og klimaendringer.

Noen planter er så bitte små at man nesten ikke kan se dem. Det er for eksempel små alger som man bare kan se i mikroskop. Andre planter er enorme. De største plantene i verden er redwood-trær, som kan bli over 115 meter høye.

Mange planter har røtter, stengel, blad og blomst. Noen planter har ikke vanlige røtter, men får næring på en annen måte. Det gjelder for eksempel alger som flyter rundt i vannet og moser som tar opp vann fra fuktighet i lufta.

Levevis

trær som bøyer seg og vokser litt sidelengs
Fjellbjørken har tilpasset seg et hardt klima i fjellet og på tundraen. Vind, frost og tung snø gjør at stammen på trærne får en krokete fasong.
Foto av bjørkektrær
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Planter finnes nesten overalt på jorden, fra polene til ekvator. De finnes både på land og i vann, i ørken og høyt oppe på fjellet.

Planter kan tilpasse seg det miljøet de vokser i. I tørre områder har de ofte små, tykke blader for at ikke vannet skal fordampe fra overflaten på bladene. I regnskoger kan blader være store og brede for å fange mest mulig lys. Noen planter har blitt eksperter på å vokse oppover i skygge, slik at de kan nå sollyset.

Planter i tørre områder, for eksempel i ørkener, kan lagre vann i stengler, blader eller røtter for å overleve lange perioder med tørke.

Bruk av planter

Mennesker har alltid brukt planter som mat. Frukt, grønnsaker, korn, nøtter, krydder og urter kommer fra planter.

De fleste dyr er avhengig av planter, både som mat og som skjulested. Både insekter, fugler, fisk og pattedyr er avhengige av planter for å leve.

Mange klær blir laget av fibre fra planter. Fibre er lange og tykke celler inne i planter. Det er vanlig å bruke fibre fra planter som bomull, lin og bambus for å lage klær.

Planker fra trær blir brukt til å bygge med, og ved blir brukt som brensel. Papir blir laget av plantefibre. En del medisiner blir også laget fra planter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Vik
Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet