Fotosyntesen
Fotosyntesen gjør om karbondioksid (CO2) og vann (H2O) til sukker som lagres i bladene. Bladene kan bli mat for mennesker og dyr.
Fotosyntesen
Av /BioRender.

Fotosyntese er en prosess som gjør at organismer som planter, bakterier og alger kan hente og lagre energi. Ikke alle organismer har fotosyntese, men alle dyr, også mennesker, er avhengige av energi og oksygen fra fotosyntesen for å leve.

Planter tar inn karbondioksid (CO2) fra lufta og vann fra jorda rundt seg. I fotosyntese bruker organismene energi fra lys til å gjøre karbondioksid og vann om til sukker og oksygen. Sukker er en type energi som organismer bruker til å leve og vokse.

Halvparten av all fotosyntesen på jorda skjer hos alger og bakterier i havet.

Prosess

grønnsaker

Grønnsaker har fotosyntese og er i stand til å lagre energi fra sola og gjøre den om til sukker. Mennesker har ikke fotosyntese selv, og må få energi fra å spise noe som har fotosyntese. All energi i mat, både i kjøtt og planter, kommer egentlig fra sollys.

Aubergine, gulrøtter, reddiker og persillerot er grønnsaker som har fotosyntese.

Av /shutterstock.

Fotosyntese skjer i de grønne delene av planter og alger. De grønne delene, for eksempel blader, består av celler. Inni cellene finnes det små kloroplaster. De inneholder det grønne stoffet klorofyll.

Planter og alger trenger lys, luft og vann for å drive fotosyntese. Vann og luft henter de fra miljøet rundt seg. Lys kan komme fra sola eller en lyspære.

Når lyset treffer kloroplasteret i cellene, lagres energien fra lyset. Fotosyntesen skjer i tre steg:

  1. Vannet deles opp til atomer: hydrogen og oksygen.
  2. Noen av atomene fra vannet brukes til å lage kjemisk energi.
  3. Energien og hydrogen fra vannet brukes til å gjøre om CO2 fra lufta til sukker. Oksygenet fra vannet gjøres om til gass, som slippes ut i omgivelsene igjen. Sukkeret blir igjen i plantene og algene.

Hos bakterier er prosessen litt annerledes, men resultatet er det samme.

Viktig for alt liv

brennende bål i en skog
Når man brenner opp en organisme, for eksempel trær, som har hatt fotosyntese, slipper energien ut i lufta. Sukkeret fra fotosyntesen gjøres om til C02.
foto
Av /Shutterstock.

Fotosyntesen er nødvendig for alt som lever. Nesten alt som lever må puste inn oksygen. Det meste av oksygenet i lufta kommer fra fotosyntesen. Derfor er fotosyntesen viktig for alt liv.

Organismer som ikke har fotosyntese, kan ikke lage sukker eller lagre energi fra lys selv. De må derfor skaffe seg energi ved å spise. Mennesker, andre dyr og sopp er eksempler på organismer uten fotosyntese. Uten fotosyntesen ville ikke planter greid å leve. Da ville det ikke vært noe mat til mennesker og dyr, og da ville de ha dødd. Energien i mat, både kjøtt og planter, kommer egentlig fra sollys.

Mennesker kan også bruke energi fra fotosyntesen på andre måter. Bensin til biler er laget av døde planter. Når man brenner ved, ødelegges sukkeret som var lagret i treet. På den måten slipper energien ut i lufta og varmer den opp. Når man brenner sukkeret fra fotosyntesen, slippes det ut C0 2.

Klima

I tillegg til å lage mat til alt som lever, påvirker fotosyntesen livet på jorda på andre måter.

Alle organismer som har fotosyntese, lagrer karbon. Når karbon slippes løs i lufta, blir det til karbondioksid. Karbondioksid er en klimagass. Når det blir for mye av den, blir klimaet endret. Klimaendringer gjør blant annet at Jorda blir varmere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Vik
Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet